Een ruzie in de familie is nooit leuk. Al helemaal niet nadat je een dierbare bent verloren. Bij een ruzie over de erfenis kunnen de gemoederen hoog oplopen. Toch ben je niet alleen: in maar liefst 1 op de 3 families ontstaat er ruzie door het verdelen van de erfenis. Hoe los je dit op? En wanneer kun je het beste juridische hulp of je rechtsbijstandverzekering inschakelen? In dit artikel helpen we je op weg.

Juridische hulp
Als je er samen écht niet uitkomt, dan kun je via je rechtsbijstandverzekering een gespecialiseerde jurist inschakelen, zoals een erfrechtadvocaat. Als je geen rechtsbijstand hebt, dan is het ook mogelijk om juridische bijstand in te kopen voor een vast bedrag. Beschouw het inschakelen van een jurist als je laatste redmiddel. Want het zal de band met je familie waarschijnlijk geen goed doen. Bovendien zijn er eerst nog andere manieren waarop je kunt proberen om tot een goede oplossing te komen.

Testament
Als de overledene een testament heeft staat daarin wie de erfgenamen zijn wat ze erven. Als in het testament een executeur wordt aangewezen, dan is deze persoon verantwoordelijk voor het beheren en verdelen van de bezittingen. Dit kan een familielid zijn of een gevolmachtigde buiten de familie. Is er geen testament? Dan moeten de erfgenamen samen bepalen hoe zij de erfenis gaan verdelen.

Samen de erfenis verdelen
Bij het verdelen van de bezittingen moeten alle erfgenamen het eens zijn over de verdeling. Als één persoon het niet eens is met de verdeling, dan moet er dus een andere beslissing worden genomen waar iedereen zich in kan vinden. Zelfs als de meerderheid van de erfgenamen het er wél mee eens is. Dit betekent niet dat de erfenis eeuwig onverdeeld blijft tenzij iedereen het ermee eens is. Als de erfgenamen het niet eens worden, dan kan je een verdelingsprocedure starten bij de rechtbank.

Mediation
Als het niet lukt om de bezittingen samen te verdelen, dan kan een bemiddelaar (zoals een mediator) jullie ook helpen. Deze tussenpersoon kijkt met een neutrale blik naar de situatie en praat met alle erfgenamen. Zo kan de mediator een oplossing voorstellen waar alle erfgenamen zich goed bij voelen.

Rechtszaak
Als mediation niet werkt, dan kun je naar de rechter stappen en deze vragen om de erfenis te verdelen. Als de erfenis maximaal 25.000 euro waard is, dan heb je geen erfrechtadvocaat nodig. Je kunt dan dus gewoon zelf naar de kantonrechter. Is de erfenis meer waard dan 25.000 euro? Dan moet je een advocaat inschakelen en ga je naar de rechtbank.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.