Project Sarah wil taboe op borstkanker bij allochtone vrouwen doorbreken

De opkomst bij het bevolkingsonderzoek borstkanker onder allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is van oudsher laag en daalt. Het taboe op borstkanker en een gebrek aan kennis over deze ziekte zijn belangrijke oorzaken. Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen om hier iets aan te doen. Op vrijdag 27 maart starten zij met project Sarah.

In een wijkgerichte pilot – aanpak met gezondheidsvoorlichters en voorlichtingsbijeenkomsten wordt de kennis over borstkanker( screening) verbeterd. De voorlichters hebben verschillende culturele achtergronden en veel kennis van de doelgroepen. Project Sarah richt zich vooral op allochtone en laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een lage sociaal economische status. Ook het afstemmen van informatie op de beleving van borstkanker in andere culturen maakt deel uit van het project.

10 wijken
Begin april start project Sarah in tien Rotterdamse wijken: Het Oude westen, Dijkzigt, Scheepvaartkwartier, Middelland, Tussendijken, Spangen, Feijenoord, Noordereiland, Kop van Zuid, Afrikaanderwijk, Katendrecht, Kralingseveer en Prinsenland. Bij een geslaagde pilot zal deze communicatie aanpak vanaf 2016 in alle Rotterdamse wijken worden toegepast.

Zorgpartners Sarah
Initiators van project Sarah zijn het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Belangrijke andere betrokken partijen bij het project zijn Stichting Voorlichters Gezondheid, de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Stichting Mammarosa Rijnmond, het Fonds Achterstandswijken Rotterdam, Stichting Save the Boobies en de Borstkankervereniging Nederland. Mevrouw K. Aboutaleb -Erahoutan draagt project Sarah een warm hart toe. Zij is ambassadrice.

Officiële start
Op vrijdag 27 maart 2015 is er voor alle betrokkenen een minisymposium in het Havenziekenhuis in Rotterdam. Mevrouw Aboutaleb- Erahoutan zal op die dag het officiële startsein van project Sarah geven.

Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis
Snel en efficiënt waar het kan. Inzet van specifieke expertise waar het nodig is. Dat is de kern van de zorg die het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis biedt. Krachtenbundeling zorgt ervoor dat patiënten kunnen rekenen op ‘Topzorg met persoonlijke aandacht’. Het Academisch Borstkankercentrum is gevestigd op twee locaties: het Havenziekenhuis en het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West
De missie van Bevolkingsonderzoek Zuid-West: het in een vroegtijdig stadium ontdekken van de ziekten waarvoor een landelijk screeningsprogramma ingesteld is (of kan worden) teneinde de sterfte en ziektelast aan deze ziekten te verminderen. Bevolkingsonderzoek Zuid-West organiseert en voert bevolkingsonderzoeken uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Zuid-Holland en Zeeland. Bevolkingsonderzoek Zuid-West wil daarnaast proactief een bijdrage leveren aan innovatief en wetenschappelijk onderzoek.

(ingezonden mededeling Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis)

Afbeelding: Pixabay