Op zaterdag 9 december signeert auteur Aad Koster zijn boek over Van der Meer en Schoep bij Boekhandel Snoek. Aad is vanaf 15.00 uur aanwezig aan de Meent 126 Rotterdam. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om met de schrijver in gesprek te gaan.

Gerard Schoep vestigt in 1868 zijn bakkerij aan de ‘s-Gravenweg in Rotterdam Kralingen. De gebroeders Piet en Jan van der Meer openen jaren later, aanvankelijk los van elkaar, hun bakkerijen aan de Oudaenstraat en aan de Crooswijkseweg. In 1908 besluiten zij om samen te gaan werken onder de naam Gebr. Van der Meer. Op 1 december 1917 richten de broers een naamloze vennootschap op waar Gerard Schoep zich later bij aansluit. Van der Meer & Schoep is geboren. De jaren die volgen worden gekenmerkt door groei. Er worden fusies aangegaan met andere bakkers en het aantal bakkerijen, winkels en broodwijken neemt gestaag toe.

Spaanse Polder
De crisis in de jaren dertig, gevolgd door de Tweede Wereldoorlog, zorgen voor stagnatie. Bij het bombardement op Rotterdam worden twee bakkerijen en negen winkels verwoest. Onder het motto “we treuren niet meer, wij bouwen alweer” begint het bedrijf binnen een maand na de verwoesting met de wederopbouw. Tijdens de bezetting stijgt het aantal winkels al uit boven het aantal dat het bedrijf voor de oorlog bezat. Na de bevrijding begint de grote opmars. Door de verdergaande mechanisatie en automatisering is Van der Meer & Schoep in staat om eind jaren vijftig een nieuwe moderne bakkerij te bouwen in de Spaanse Polder. De kleine bakkerijen worden gesloten.

King Corn
In de loop van de jaren zestig ontstaan grote supermarkten. Door gewijzigde wetgeving verdwijnt het exclusieve recht voor de bakker om brood te verkopen. Klanten voelen zich niet langer verbonden met een bepaalde bakker. De verkoop aan huis wordt te duur en verdwijnt langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Er ontstaan merknamen om brood te verkopen langs andere kanalen dan de eigen broodwinkels.

Van der Meer & Schoep brengt King Corn op de markt. Televisiereclame maakt het mogelijk om het merkbrood onder de aandacht te brengen van een veel grotere klantenkring buiten het eigen verzorgingsgebied. Aan bakkers in het land wordt de mogelijkheid geboden om ook King Corn te gaan bakken. Dit leidt tot een intensievere samenwerking. De King Corn bakkerijen gaan deel uitmaken van de Meelfabriek der Nederlandse Bakkerij en worden centraal aangestuurd. Uit efficiency overwegingen wordt gekozen voor een uniform winkelbeeld in het hele land. Dat is het moment dat de naam Van der Meer & Schoep van de winkelpuien verdwijnt en dat het bedrijf uitsluitend doorgaat als productiebedrijf.


Uitreiking van het eerste exemplaar door Aad Koster aan Theo Kemperman (links) directeur van de Bibliotheek Rotterdam. foto © Paul Tekenbroek

Aad Koster (1947) is geboren en getogen Rotterdammer. Zijn vader heeft hem de liefde voor Rotterdam meegegeven. Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte hij ruim 25 jaar op diverse managementfuncties binnen werkmaatschappijen van de voormalige Koninklijke Bijenkorf Beheer, onderbroken door een kort dienstverband bij het Sint Franciscus Gasthuis in de functie van Hoofd Personeelszaken. Sinds 2008 is hij bestuurslid van het Historisch Genootschap Roterodamum. Als voorzitter van de Historische Commissie van het Sint Franciscus Gasthuis heeft hij de coördinatie gehad bij het samenstellen van het gedenkboek dat in 2012 is uitgegeven ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van het Rotterdamse Gasthuis.

Boekhandel Snoek
Meent 126
3011 JS Rotterdam
010 – 413 96 66
www.facebook.com/boekhandel.snoek
info@boekhandelsnoek.nl
www.boekhandelsnoek.nl