Het ‘Comité Erasmus, icoon van Rotterdam’ vierde maandag 28 oktober de verjaardag van Erasmus in het Bibliotheektheater. Ook op het feestprogramma: de uitreiking, door wethouder Korrie Louwes, van de Lof der Zotheidsspeld. Die ging naar Kralingse dichter en beeldend kunstenaar Manuel Kneepkens! Hij kreeg er ook nog de Pierre Bayle cheque bij. De Ster was present in de persoon van fotograaf Winish Chedi. Wij citeren uit het dankwoord van Manuel Kneepkens:

‘Graag wil ik een dankwoord uitspreken tot het comité Erasmus Icoon van Rotterdam dat de loffelijke zotheid heeft begaan om mij met de Lof der Zotheidsspeld te begiftigen, gekoppeld aan de voor het eerste uitgereikte Pierre Bayle cheque. De stichting die het comité gemachtigd heeft om deze cheque uit te reiken, wil ik uiteraard ook bedanken. Maar omdat de leden van deze stichting per se in stilte goed wensen te doen…, ware mecenassen, vraag ik het comité bij dezen mijn dank over te brengen.

Een enkel woord hier over de relatie Erasmus – Pierre Bayle:

U hoort mij de naam van de laatste uitspreken als B ai le . Pierre Bayle komt namelijk uit het Pyrenëendorp Le Carla – en daar spreekt men Langue ‘d Oc. Maar als u het op z’n Frans wil uitspreken, ook goed. Bayle was tenslotte een man van de tolerantie net als Erasmus.

De Franse filosoof Pierre Bayle in 1681 naar Rotterdam gekomen was dan ook een groot bewonderaar en geestverwant van Erasmus. In zijn befaamde Dictionaire wijdt hij ook een artikel aan onze Desiderius. Daarin toont hij zich vooral geïnspireerd door het pacifisme van de grote Rotterdammer, de man van de Bonae litterae. Dat vandaag Erasmus en Bayle aan elkaar gekoppeld worden is dus niet verrassend. Beiden waren filosofen, mannen die taaldaden verrichten. Taal is ook het thema van deze dag.’

Manuel Kneepkens sloot zijn dankwoord af met het voorlezen van een aantal ‘kleine taaldaden’, van eigen hand, die hij poëtogrammen noemde.

Manuel Kneepkens