Afbeelding: Facebook BBB

BBB Waterschap Schieland en Krimpenerwaard staat voor noaberschap, respectvol omgaan met elkaar en gelijke behandeling. Deze kernwaarden spelen een belangrijke rol in de manier waarop het waterschap werkt en communiceert met haar burgers. BBB Waterschap Schieland en Krimpenerwaard werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis van inwoners, agrariërs en anderen.

Waterschap Schieland en Krimpenerwaard: een gebied dat voor velen van ons misschien niet bekend in de oren klinkt. Maar toch is dit waterschap van groot belang voor het platteland van Zuid-Holland en een groot deel van Rotterdam. Het waterschap is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde omgeving waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. BBB Waterschap Schieland en Krimpenerwaard zet zich in voor dit doel.

Het verkiezingsprogramma van BBB Waterschap Schieland en Krimpenerwaard draait om het gezond verstand en het streven naar een laagdrempelige organisatie waarbij goede communicatie hoog in het vaandel staat. BBB Waterschap Schieland en Krimpenerwaard streeft naar een gezonde hoogwaterbescherming, voldoende water, gezonde financiën en een gezonde organisatie.

Het verkiezingsprogramma van BBB Waterschap Schieland en Krimpenerwaard bevat de volgende kernpunten:

  • Waterschap gaat zorgen voor schoon en gezond water in de regio door o.a. investeringen in waterzuivering.
  • Waterschap moet zich inzetten voor het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het bevorderen van regenwateropvang.
  • Waterschap gaat zorgen voor veilige dijken en kades om overstromingen te voorkomen.
  • Waterschap gaat zich inzetten voor een betere biodiversiteit en natuurbehoud in de regio.
  • Waterschap gaat meer samenwerken met bewoners, bedrijven en andere overheden om tot duurzame oplossingen te komen.
  • Waterschap gaat zich inzetten voor een betere waterkwaliteit en bescherming van de natuur in het Krimpenerwaard-gebied.

De BBB wil zich inzetten voor een duurzaam, toekomstbestendig en innovatief waterschap dat goed samenwerkt met andere partijen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

BBB Waterschap Schieland en Krimpenerwaard is er voor boer, burger, natuur en ondernemer en werkt samen met de omgeving. Het waterschap kijkt vooruit naar de langere termijn en stelt altijd het algemeen belang boven het persoonlijk belang. Voor BBB is de gulden regel van belang: behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. Iedereen is gelijk en transparantie, helderheid en openheid spelen een belangrijke rol.

Stem 15 maart op BBB lijst 11


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.