Foto: Leyla Cakir

‘Verbinding tussen zorg en welzijn’

Het Huis van de Wijk in De Nieuwe Plantage (huisvesting en verzorging senioren), aan de Weteringstraat in Kralingen, wordt verbouwd en dat kan wel even gaan duren (tot begin 2019?). Om het een en ander toch te laten doorgaan of te starten is het ‘Steunpunt Welzijn Kralingen-Crooswijk’ in het leven geroepen, voorlopig gehuisvest in het nabije Gezondheidscentrum Levinas, aan het Noordeinde 97, eveneens in Kralingen. Donderdag 22 februari jl. werd het Steunpunt Welzijn Kralingen-Crooswijk, in aanwezigheid van vele professionals, feestelijk geopend. Als de verbouwing in De Nieuwe Plantage klaar is, zal het Steunpunt daar naartoe verhuizen.

Het Steunpunt Welzijn Kralingen-Crooswijk helpt bewoners bij vragen over plaatselijke activiteiten, netwerkversterking en biedt praktische ondersteuning. In het Steunpunt werken de volgende instellingen/organisaties samen: DOCK (plaatselijk welzijns- en jongerenwerk), de zorginstellingen Aafje, Middin en Lelie zorggroep, Thuis Op Straat (TOS), Vrijwilligerswinkel en Buurtcollectief De Esch.

De servicebalie en het Steunpunt Welzijn zijn geopend op: dinsdag, woensdag en donderdag, van 10.00 tot 13.00 uur.

Spreekuren / contact

De inloopspreekuren voor het Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB) zijn op donderdag, van 13.00 tot 14.00 uur en voor de Klantadviseur Aafje op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur.

De Mantelzorgcoach van Aafje is op maandag telefonisch bereikbaar, tussen 13.00 en 14.00 uur, op nummer 088-8231015.

Telefonisch contact / e-mailen: 06-48462392; huisvandewijkkc@gmail.com (Servicebalie); steunpuntwelzijnkra-cro@dock.nl (Steunpunt Welzijn).

Convenant

Bij het Steunpunt Welzijn Kralingen-Crooswijk zijn inmiddels meer partijen betrokken dan de eerder genoemde. Zij werken samen binnen het ‘coöperatief samenwerkingsverband’. Alle partijen bekrachtigden hun commitment door de ondertekening van een convenant. Na afloop daarvan ging men gezamenlijk op de foto. Even voorstellen: Achterste rij: Bianca Schilt – Pameijer, Anneke Boot – Antes, Hanneke Grootenboer – Vrijwilligerswinkel, Margit Kleiker – Lelie zorggroep, Sandra Hoogenstrijd – Middin. Daarvoor: Rachida Tallagui – MOB, Wandana Jewlal – Humanitas, Marjo van Hal – Gezonde Leefstijl Company, Nel Nowee – ASVZ, Roja Shafaei – DOCK. Vooraan, de enige heer: Cecil Fuijkschot – Aafje.

Marijke Jessurun, secretaris van de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk knipte het lint door.

Rob Brouwer van de in Levinas gevestigde Ramleh apotheek heette op 22 februari alle aanwezigen welkom en zag de ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ helemaal zitten. Esther de Wit van Aafje bleek blij met de ‘verbinding tussen zorg en welzijn’ en de voorlopige huisvesting van het Steunpunt Welzijn in het gezondheidscentrum. Margit Kleiker van Lelie Zorggroep (Pniël): “Er is niet zoveel als de patiënt thuiskomt”. Waarmee zij bedoelde dat zo iemand nu terecht kan of verwezen kan worden naar het Steunpunt Welzijn.

Coöperatief samenwerkingsverband

Hanneke Grootenboer van de Vrijwilligerswinkel is aanspreekpunt voor het ‘coöperatief samenwerkingsverband’. Zij stuurde de onderstaande tekst:

“In de welzijnsopdracht die DOCK werd gegund staat onder andere in dat zij vorm moeten geven aan het coöperatief samenwerkingsverband. Daarbij hoort ook een plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt aangegeven hoe het coöperatief samenwerkingsverband binnen Kralingen-Crooswijk vorm geeft aan de gebiedsgerichte samenwerking.

Vanuit het coöperatief samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt tussen de gezamenlijke partijen om constructief vorm te geven aan de integrale opdracht voor dit gebied. Met dit document worden deze afspraken en plannen direct bekrachtigd en is met de ondertekening van het convenant de gezamenlijke uitvoering geborgd en is de commitment van de deelnemende welzijnspartijen en preferente aanbieders aantoonbaar vastgelegd.

Cecil Fuijkschot, van Aafje, ondertekende als eerste het convenant, onder het toeziend oog van Hanneke Grootenboer van de Vrijwilligerswinkel.

Mede door het structureel delen en verbinden van elkaars visies, doelen en expertise zijn reeds concrete resultaten geboekt in het gebied Kralingen-Crooswijk. Zo hebben in 2017 de welzijnspartijen en preferente zorgpartijen de krachten gebundeld en een start gemaakt met het opzetten van het Steunpunt Welzijn. Het Steunpunt Welzijn is een fysiek loket waar wijkbewoners met een bepaalde (ondersteunings)vraag, eventueel na verwijzing, terecht kunnen, door langs te komen, te mailen of te bellen. Dit steunpunt voorziet in een backoffice die signalen verzamelt en beoordeelt. Voor elk signaal wordt een passende opvolging gezocht.

Deze backoffice is in een eerder stadium begonnen met het opvolgen van de signalen die voortkwamen uit de 75+ huisbezoeken en vanwege successen voortvloeiend uit de nauwe samenwerking met het Wijkteam en het Wijknetwerk. Nu zijn er de overige ondersteuningsvragen in het gebied Kralingen-Crooswijk bijgekomen.

De frontoffice wordt bemand door getrainde vrijwilligers en wordt aangestuurd door de professionals van Aafje, Lelie Zorggroep, DOCK en de Vrijwilligerswinkel. De backoffice bestaat uit medewerkers van het wijkteam en de coördinator van de 75+ huisbezoeken, waar nodig ondersteund en geadviseerd door het wijknetwerk en de preferente leveranciers van de WMO arrangementen.

Met het Steunpunt Welzijn Kralingen-Crooswijk worden ondersteuningsvragen vroegtijdig opgepakt, om te voorkomen dat de ondersteunings- of zorgvragen complexer worden / verergeren. De preventieve ondersteuningsmogelijkheden kunnen zonder indicatie ingezet worden.”


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.