Nog meer investeren in werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering is stevig gedaald. Eind augustus zaten er 35.693 mensen in de bijstand tegenover 36.609 eind april. Dat is een daling van 916 uitkeringen in de afgelopen vier maanden. Dit staat in de Tertaalmonitor Werk & Inkomen die het college van B&W deze week aanbood aan de gemeenteraad. In de Tertaalmonitor staat ook dat de begeleiding van werkzoekenden met een arbeidsbeperking verbeterd is. Er is een plan in de maak om daarin op nog grotere schaal te gaan investeren.

Ondanks de groei van het aantal vacatures en de daling van het aantal mensen in de bijstand, is het voor mensen met een arbeidsbeperking nog steeds niet eenvoudig om aan werk te komen. Met het beleidskader ‘Mensenwerk’ uit 2019 is meer aandacht gekomen voor deze groep werkzoekenden. Een groot aantal dossiers is inmiddels gescreend. En er is geïnvesteerd in voorlichting aan werkgevers over de mogelijkheden en kansen van deze groep op de arbeidsmarkt, onder andere via de campagne de ‘100 van Sander’.

Loonkostensubsidie
De komende tijd gaat de gemeente nog meer werk maken van de begeleiding van mensen met arbeidsbeperking. Medewerkers van de gemeente zijn bijvoorbeeld bezig om te leren hoe zij mensen met een arbeidsbeperking eerder kunnen herkennen. Dat is van belang om maatwerk en deskundige begeleiding te bieden. Het is ook van belang omdat er loonkostensubsidie beschikbaar is voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die niet op eigen kracht het minimumloon kan verdienen. In 2021 is het aantal banen met loonkostensubsidie tot september met 100 gegroeid van 700 naar 800. De gemeente wil dat dit aantal nog verder toeneemt. Met loonkostensubsidie kan een bredere groep mensen uit de bijstand aan het werk worden geholpen.

Proef
Ook is er onlangs een bijzondere proef gestart. Rotterdammers in de bijstand die via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een dagbestedingstraject volgen, kunnen met deze proef ook aan het werk in een beschutte omgeving bij een werkgever.
Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Het is heel positief dat we met betere begeleiding de afstand tot werk voor Rotterdammers met een arbeidsbeperking kleiner kunnen maken. Dit vraagt veel inzet van alle partijen, maar het is mogelijk. Dat hebben we gezien met de ‘100 van Sander’ campagne. Ik ben ontzettend trots dat er afgelopen jaar al 111 bedrijven met elkaar 2287 werkzoekenden aan passend werk hebben geholpen.”

De Tertaalmonitor geeft een beeld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen. Klik op de volgende links voor meer informatie:
rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10659177/1/s21bb012503_3_40337_tds

rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10659178/1/s21bb012502_1_51564_tds

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.