In de jongste editie van het  wijkblad De Ster beschreef Joris Zee de door bewoner Veldhuijzen opgesomde vervuiling en overlast, veroorzaakt door de vijf keer per jaar terugkerende grote muziekfestivals in het Kralingse Bos. Een meer dan eens herhaalde noodkreet, waar noch de gebiedscommissie, noch de gemeenteraad iets mee gedaan heeft. Zee legt de nadruk op wat er zich op straat afspeelt en wat er aan drugsstrips, lachgas-patronen, condooms, bierblikjes en uitwerpselen achterblijft na het komen en gaan van zo’n twintigduizend meest jongere bezoekers. Alleen al daarom meer dan genoeg redenen om dit soort zogenaamde muziek- en dansfestivals uit het Kralingse Bos te verwijderen.

Maar er is nog veel meer aan de hand. Alle bewoners tot op zo’n vijfhonderd meter afstand van het festival worden vijf keer per jaar een heel weekend hun huizen uit gebeukt. Het stampend gebonk, voldoende om honderden jongeren een blijvende gehoorschade te bezorgen, is nauwelijks te verdragen.  “U kunt geluidsklachten deponeren bij de Milieudienst”, is het standpunt van de organisatoren. En wat is het antwoord van de Milieudienst? “Ja, u bent zeker niet de enige die klaagt over geluidsoverlast, maar het festival blijft vrijwel steeds binnen de toegestane geluidsnormen”. Verlaag die normen flink, zou ik zeggen, tenminste als de festivals sowieso niet verdwijnen.

Toch – en dit tot slot – is er eigenlijk nog iets belangrijkers aan de hand. Het Kralingse Bos werd ooit aangelegd als groot rustgevend park/bos, waar de natuur zou groeien en bloeien en waar het goed toeven was. Waar vogels zich in grote getale zouden nestelen, waar konijnen en eekhoorns zouden wonen. Ik herinner me hoe leerkrachten van de lagere school met hun kinderen naar het bos gingen om ze te leren en te wijzen op dit alles. En ga dan nu eens kijken, luisteren en zoeken. Alle vogels, met name de kleinere en de zangvogels zijn verdwenen. Afgezien van een stel dove kraaien is het een doodse stilte geworden. Weggejaagd door waanzinnig gedrum en bijkomende lawaai instrumenten, tot laat in de avond. Want ook vogels kunnen niet zonder rust en slaap.

Zoals zo vaak in de politiek hinkt het beleid op twee gedachten. Enerzijds wordt groen gepromoot, maar anderzijds wordt in de vorm van muziekfestivals (stedelijk belang noemt de wethouder dat) de natuur weer vernietigd. Een andere plek voor de lawaaifestivals?  Wat dacht u van het strand van Hoek van Holland? Ook gemeente Rotterdam, en straks prima bereikbaar met de metro. Haast maken graag, gemeenteraadsleden!

Frits Mudde


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.