Foto: (c) hoogheemraadschap van Schieland

Samen kunnen we meer. Maak nog op tijd gebruik van deze regeling.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt geld beschikbaar voor goede ideeën en gezamenlijke activiteiten die ervoor zorgen dat we beter met water omgaan en het waterbewustzijn in de omgeving vergroten.  Deze bijdrageregeling stopt per 1 juli. Dijkgraaf Toon van der Klugt: “Klimaatverandering is écht een uitdaging voor het waterbeheer in uw omgeving. Samen met uw creativiteit en inzet gaan we deze uitdaging graag aan. We roepen initiatiefnemers met goede ideeën op om voor 1 juli, nu het nog kan, gebruik te maken van de regeling.”

Sinds zes jaar ondersteunt het hoogheemraadschap groenblauwe ideeën die ervoor zorgen dat we bewuster met water omgaan, juist in dichtbebouwd gebied. Bij voorkeur zijn dit gezamenlijke initiatieven met een grotere, bredere uitstraling op de wijk of in de buurt. Wij zoeken naar nieuwe oplossingen en ideeën die helpen om de veranderingen in ons klimaat voor te blijven. We leggen daarbij de nadruk op ideeën die helpen om alle bewoners en bedrijven in ons gebied meer bewust te maken van de kans op wateroverlast of overstroming, of juist droogte, en wat ze hierin zelf kunnen doen. De huidige regeling loopt 1 juli af. Hierna komt er een nieuwe regeling.

Voorwaarden
Om nog voor 1 juli in aanmerking te komen voor een bijdrage van het hoogheemraadschap, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze staan op www.hhsk.nl/bijdrageregeling.

Geen bijdrage
Het hoogheemraadschap geeft voor een aantal initiatieven geen bijdrage meer. Het gaat om initiatieven die in het verleden succesvol zijn uitgevoerd, maar nu niet meer vernieuwend zijn. Dit zijn ideeën op het gebied van groene daken, regentonnen en het aanpassen van schoolpleinen.

In de nieuwe subsidieregeling na 1 juli kunnen sommige van zulke plannen mogelijk wel weer in aanmerking komen. Dit is afhankelijk van hoe groot de bijdrage is die zij leveren, aan bijvoorbeeld de hoeveelheid vierkante meter ontharding of kuub regenwateropvang. Wacht niet af, maar kijk en informeer of u nu nog een mooi plan voor 1 juli kunt indienen.

Meer informatie
Kijk op onze website voor de criteria en informatie over de huidige regeling: www.hhsk.nl/bijdrageregeling


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.