Uitnodiging voor een Politiek Forum op 8 februari in de Burgerzaal van het Gemeentehuis van Rotterdam

De OSO-Rotterdam is het samenwerkingsverband van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenbonden, KBO, PCOB, R.O.B. (Rotterdamse Ouderenbond), NOOM en FNV-Senioren. De hoofdopdracht van dit samenwerkingsverband is de belangenbehartiging van haar leden in Rotterdam.

In de afgelopen jaren hebben wij bijzonder openhartige en opbouwende gesprekken gevoerd met de besturen en vertegenwoordigers van de politieke partijen in Rotterdam. Er is gesproken over het ouderenbeleid in de gemeente Rotterdam nu en in de toekomst. De wensen van de gezamenlijke ouderenbonden in Rotterdam zijn duidelijk naar voren gebracht. In de huidige raadsperiode zijn veel initiatieven gestart om de woon en leefsituatie van de senioren in Rotterdam te verbeteren; zoals het programma “Langer Thuis”, de eenzaamheidsbestrijding van ouderen via het programma “Voor Mekaar” met de bezoeken aan de inwoners van 75plus.

Verder schreven wij ons derde OSO–Manifest 2016-2018 dat wij in 2017 naar alle politieke partijen en hun besturen zonden, waarin wij onze visie uiteenzetten over een goed beleid voor de ouderen in Rotterdam. Wij hebben aan alle politieke partijen gevraagd bij samenstelling van hun verkiezingsprogramma rekening te houden met de wensen van Rotterdamse ouderen. Wij hopen belangrijke delen van ons manifest over het Rotterdams ouderenbeleid terug te vinden in de diverse verkiezingsprogramma.

Ook zullen wij alle verkiezingsprogramma’s van de Rotterdamse politieke partijen toetsen aan 15 hoofdpunten van ons manifest. Deze toetsingen zullen wij in een matrix naar onze leden zenden, waarbij duidelijk naar voren zal worden gebracht, welke partijen de ouderenbelangen het beste willen en zullen behartigen.

Op 8 februari 2018 zullen wij een politiek forum voor onze leden en belangstellenden organiseren waarbij de Rotterdamse politieke partijen hun ideeën over het Rotterdams ouderenbeleid kunnen uiteenzetten en hoe zij denken een en ander te realiseren. De vertegenwoordigers van de politiek partijen zal verder worden gevraagd in te gaan op vragen van de aanwezigen.

Dit politiek forum zal plaatsvinden in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis en zal geleid worden door de heer Arie Slob, ouderenadviseur van het CDA.

De zaal gaat open om 13.30 uur. Het forum begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Hierna is er nog een half uur de gelegenheid met de diverse personen van de politieke partijen c.q. lijsttrekkers van gedachten te wisselen onder het genot van glaasje of frisdrankje.

 

De capaciteit van de Burgerzaal is beperkt en om dit debat bij te wonen moet u zich

 • schriftelijk of telefonisch melden bij uw ouderenbond of
 • per e-mail bij de OSO-Rotterdam, het e-mail adres is info@osorotterdam.nl

 

Tot ziens op de 8 februari

 De speerpunten van  vermeldt in onze verkiezingsmatrix 2018

 1. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door voldoende beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen.
 2. Zorg dat zorg en welzijn, openbaar vervoer, winkels voor de dagelijkse behoeften, politie, en ontmoetingsplekken binnen loopafstand aanwezig zijn.
 3. Zorg voor een veilige gemeente waar senioren zonder angst binnen en buiten hun woning kunnen zijn.
 4. Ondersteun mantelzorgers, voorkom overbelasting, laat hen geen professionele zorgtaken uitvoeren en limiteer de maximumleeftijd, waarbij er op hun gerekend wordt, tot 70 jaar.
 5. Gratis openbaar vervoer en vervoer op maat voor 65plussers.
  Zorg dat senioren veilig mobiel kunnen blijven.
 6. Zorg dat verzoeken van senioren voor informatie, advies en ondersteuning snel en effectief behandeld worden en bewaak de kwaliteit van deze dienstverlening.
 7. Zorg dat er geen gat valt tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg.
 8. Stimuleer activiteiten gericht op zingeving en eenzaamheid.
 9. Realiseer een preventief beleid in wonen, zorg en welzijn voor senioren.
 10. Stimuleer digitale vaardigheid van senioren, maar behoud een vangnet met papier en telefoon.
 11. Bevorder de samenwerking tussen betaalde en vrijwillige ouderenadviseurs en promoot hun bijdrage aan de WMO-Keukentafelgesprekken.
 12. Voorkom ongewenste effecten bij aanbieding van gebiedsgerichte inkoop van zorg en welzijn; reken af op resultaat.
 13. Zorg voor het wegwerken van tekorten aan verpleegkundigen in de ouderenzorg.
 14. Bevorder actieve maatschappelijke participatie van senioren.
 15. Zorg voor juiste inschatting van de hulpbehoefte bij WMO Keukentafelgesprekken en zorg dat er voldoende huishoudelijke hulp, verpleeghulp en hulpmiddelen beschikbaar is.