Mensen in De Esch zijn trots op de unieke kwaliteiten die de wijk bezit. Prachtig gelegen aan de Maas, biedt de wijk rust en ruimte en herbergt bijzondere plekken, zoals het oudste stadspark en de natuurpolder. Maar er zijn ook ergernissen en uitdagingen: verrommeling en verruwing in de openbare ruimte, vergrijzing door een eenzijdig woningaanbod en, mede daardoor, afnemende voorzieningen.

Het afgelopen half jaar, te midden van een Coronapandemie, zijn bewoners van De Esch samen met verschillende overheden en marktpartijen op zoek gegaan naar de kernwaarden van De Esch.

Op initiatief van het Buurtcollectief is er met de samenwerkende vastgoedeigenaren en gemeente (Gebiedscommissie) een waardentraject gestart. Dit bestond uit een fotowedstrijd en de Open Ateliers Echt De Esch; zes sessies waar we met verschillende partijen op zoek zijn gegaan naar de kernwaarden van de wijk.

Uit de Open Ateliers volgden vijf waarden waarin wordt omschreven wat van waarde is om te behouden, wat versterkt moet worden en wat er nog mist in De Esch:

 1. De kwaliteiten van woonwijk de Esch zijn ruimte en rust, unieke natuurgebieden toch dicht bij de stad. De mix en diversiteit van woningen kan beter.
  De mix van huishoudens kan beter; meer diversiteit, met name voor gezinnen. De basis voor lokale voorzieningen wordt sterker door toevoeging van nieuwe woningen. Niet in de dichtheid van het centrum, maar wel in balans met natuur, rust en ruimte, want daarom wonen mensen graag in de Esch.
 2. De (natuurlijke) groene infrastructuur is een groot goed: versterken wat er al is, uitbreiden en verbinden.
  Het natuurgebied de Eschpolder is dé trots van de wijk. Toekomstige ontwikkelingen moeten deze plek ontzien en juist versterken. Ook een groene corridor (tussen Eschpolder en Kralingse Bos), de Maasoevers, het Park Oude Plantage en de volkstuinen zijn van grote waarde. Ononderbroken verbindingen met natuurlijk groenbeheer tussen deze gebieden versterken het karakter van de wijk en bieden meerwaarde voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestress en betrokkenheid van bewoners.
 3. De Esch is een bestemming en geen doorgangsgebied.
  De kwaliteit van De Esch is een goede bereikbaarheid van het stadscentrum, de omliggende wijken en de regio. Een oeververbinding bij De Esch mag geen oplossing zijn voor doorgaand autoverkeer of de wijk in tweeën splitsen. Binnen de wijk hebben duurzame vervoersmiddelen de prioriteit. Het primaat van de auto bij inrichting en gebruik van de openbare ruimte is niet meer van deze tijd en moet worden aangepast.
 4. Er is behoefte aan bewonersinitiatief en samenhang tussen voorzieningen, sport, cultuur en welzijn.
  De Esch heeft een aantal mooie voorzieningen zoals het Huis van de Wijk in het Pompgebouw, de openbare basisschool, het gezondheidscentrum, park De Oude Plantage, Hal 4 en tal van sportvelden. Activiteiten en programma’s van en voor bewoners zorgen voor de echte verbinding tussen mensen, maar dat vergt wel meer lokale betrokkenheid. Beleid van de stad (welzijn, sport- en recreatie, vastgoed, financiering) en een eigentijdser winkelcentrum moet deze ‘community building’ ondersteunen.
 5. We doen het samen: we voeren het gesprek tussen bewoners, gemeente en andere institutionele partijen over zowel de lange termijn als concrete acties op de korte termijn.
  Tijdens de Open Ateliers Echt De Esch is gebleken hoezeer het structurele gesprek met de gemeente en institutionele partijen over het wel en wee van de wijk gemist wordt. Over zowel toekomstige ontwikkelingen (oeververbinding, woningverdichting, groene corridor) als over actuele zaken (parkeerbeleid, leegstand, snoei- en maaibeleid, reiniging en afvalbeleid). Elkaar kennen, ontmoeten én samen optrekken zorgt voor meer betrokkenheid, betere plannen en een betere sociale leefsituatie.

Hoe nu verder in het vervolg? Het waardentraject is geen afgerond geheel maar de start van plannen en initiatieven om de kwaliteiten van de wijk te behouden en te verbeteren. Deze kernwaarden zijn daarbij richtinggevend en kunnen gebruikt worden als criteria om ontwikkelingen die op de wijk afkomen te beoordelen en zo nodig bij te sturen. De verdere uitwerking van de kernwaarden zal plaatsvinden in nauwe samenspraak met de partners. Om deze vervolgstappen te concretiseren wordt een kalender opgesteld.

Dát is Echt De Esch! (meer informatie: echtdeesch.nl)

(Ingezonden mededeling Echt De Esch)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.