Op onze unieke locatie ’De Magistraat’ in Rotterdam zijn appartementen beschikbaar voor permanente en voor tijdelijke bewoning.

Ook ouderen met een (acute) zorgbehoefte kunnen hier per direct worden opgevangen. Dit kan een uitkomst zijn bij herstel en zorg na een ziekenhuisopname, maar ook voor tijdelijke ondersteuning van de familie.

De Magistraat

Contact en informatie
De Magistraat, Rotterdam | locatiemanager Theo Castrop,
M +31 (0)6 101 495 34 | t.castrop@domusmagnus.com | www.domusmagnus.com

domus magnus logo