Rotterdammers met 796 ideeën aan de slag

Van huiswerkbegeleiding in Vreewijk tot een vogelhotel in Coolhaven en van anders ouder worden in Blijdorp tot een biotuin in Oud-Charlois. Enthousiaste en actieve Rotterdammers dienden afgelopen jaar meer dan duizend aanvragen in voor ondersteuning van een initiatief in hun wijk of buurt. Hiervan werden 796 aanvragen door de verschillende gebiedscommissies gehonoreerd.

De gebiedscommissies kijken met een tevreden gevoel terug op het aantal initiatieven uit de gebieden in 2014. Het resultaat toont aan dat er veel enthousiasme is onder de bewoners van Rotterdam om samen iets voor hun straat of buurt te doen. Bewoners dragen met deze ideeën bij aan de ontwikkeling van de stad. En de mogelijkheden zijn zelfs nog niet volledig benut.

‘Doe je Ding’
De burgemeester installeerde de gebiedscommissies in april waarna de prioriteit lag bij het opstellen van een gebiedsplan. Voordat de commissies zich goed en wel in hadden gewerkt was de zomer voorbij. Het resultaat is dan ook met name bereikt in de tweede helft van het jaar. Onder meer door acties zoals in Delfshaven ‘Doe je Ding’. Hier konden bewoners op een zaterdag in november naar het buurthuis komen om een plan in te dienen waarna de gebiedscommissie nog diezelfde middag een besluit nam over het toekennen van een ondersteunend bedrag. Die aanpak was succesvol en zal komend jaar mogelijk ook in andere gebieden worden toegepast.

Het afgelopen jaar werden in totaal 1274 aanvragen tot 10.000 euro ingediend. Hiervan werden 796 aanvragen gehonoreerd. Dit betekent dat niet alle gevraagde bedragen werden toegekend. Dit kwam onder meer doordat de aanvragen niet volledig waren of niet door bewoners werden ingediend. Een aantal gebieden heeft nagenoeg het volledige budget voor bewonersinitiatieven benut. Bij sommige gebieden bleef dit achter, voornamelijk door bovengemoemde oorzaken en doordat in enkele gebieden vooral kleine bedragen werden aangevraagd.

Kralingen-Crooswijk
De gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk heeft vrijdagavond 19 december tijdens haar oudejaarsbijeenkomst in Sportcentrum Het Schuttersveld in Crooswijk 5 Zonnetjes uitgereikt als aanmoedigingsprijs voor de leukste en/of best geslaagde Bewonersinitiatieven. De Zonnetjes (elk t.w.v. 500,-, bestemd voor het betreffende vrijwilligersproject) gingen naar stichting BeSt (Betrokken Student), Bewonersgroep Slachthuisterrein, stichting OYACrooswijk (hulp bij invullen van formulieren, e.d.), Buurt- en Clubhuis De Kraal en Wijkorgaan Crooswijk (met name voor de organisatie van het grootse Halloweenfeest). Bovendien werden twee inwoonsters geëerd met de onderscheiding de ‘Boezemvriend’, nl. Ella ter Kuile, voorzitter van de Seniorenraad Kralingen- Crooswijk en Elizabeth Dumee voor haar jarenlange inspanningen in sociaal opzicht, met name in Kralingen- West.

Gebiedscommissie-voorzitter Rens van Overdam meldde dat er in Kralingen- Crooswijk tot dusver 50 Bewonersinitiatieven waren gehonoreerd, voor een totaalbedrag van 325.000 euro.