De voorlopige resultaten van de verkiezingen voor de gebiedscommissies 2014 in Rotterdam.

Klik hier voor het overzicht. In dit overzicht staat per gebied:
het opkomstpercentage, de deelnemende partijen, het aantal getelde stemmen (absoluut en in %), het totaal aantal zetels en de voorlopige zetelverdeling per partij. In de voorlopige uitslagen zijn restzetels en lijstverbindingen verwerkt.

Het voorlopig opkomstpercentage gemiddeld voor alle gebiedscommissies is 42,4%. Rotterdam heeft in totaal 485.449 stemgerechtigden.

Op dinsdag 25 maart om 10.00 uur presenteert het hoofd centraal stembureau de definitieve uitslag van de gebiedscommissies 2014 op het stadhuis, zaal 7. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

voorlopig resultaat gebiedscommissie kc

voorlopig resultaat gebiedscommissie pa