De bezuinigingen van de gemeente Rotterdam bedreigen het voortbestaan van mentorprogramma Big Friends, één van de effectief bewezen preventieve programma’s voor kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties.

In de voorjaarsnota is een bezuiniging van 7 miljoen opgenomen voor preventie. Terwijl in de bestuursopdracht preventie als een van de belangrijkste pijlers wordt genoemd. Op preventieve mentoring programma’s voor kinderen en jongeren wordt € 400.000 bezuinigd, zonder enige onderbouwing en alternatief voor de 400 kinderen die per jaar worden gekoppeld aan een positief rolmodel.

Big Friends koppelt kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in minimagezinnen aan vrijwilligers. Er vindt een grondig screeningsproces plaats door professionals. Met als doel om een veilige en positieve omgeving te creëren voor de kinderen en jongeren. Na de screening is er zorgvuldige en intensieve begeleiding voor het gezin en de vrijwilligers. De trajecten duren minimaal 1 jaar, en maximaal 3, waarbij er wekelijks wordt afgesproken. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de impact op de ontwikkeling van het kind significant is gedurende de eerste 18 maanden. Daarnaast bouwen we bruggen en dragen we bij aan meer verbinding in de samenleving.

Vijal, één van onze kinderen in het programma was toentertijd 8 jaar oud. Hij werd gekoppeld aan Maryam en samen trokken ze op. Vijal is nu 27 jaar en zegt over de impact van het programma: “Ik kan als geen ander vertellen dat Big Friends (voorheen Big Brothers Big Sisters) mij op het rechte pad heeft gehouden. Er was iemand speciaal voor mij die mij vroeg hoe het met me gaat, welke cijfers ik heb gehaald op school en of ik al vriendjes had gemaakt. Iets wat mijn moeder en broer nooit deden. Dit heeft heel veel voor mij betekend. Ik werd gezien en iemand zag wat ik zou kunnen worden” Met Maryam heb ik nog steeds contact en zij blijft een steun, ook als het wat minder met mij gaat. Intussen is het wederzijds”.

Big Friends maakt onderdeel uit van een zorgvuldig opgebouwde keten van informele ondersteuning met onder andere wijkteams, scholen en jeugdzorg. Door het wegvallen van de subsidie vervalt een schakel in deze keten en neemt de druk op de formele zorg toe. Terwijl er al enorme personeelstekorten zijn en oplopende zorgkosten. Zonder onze rol dreigen meer kinderen op straat te belanden, blootgesteld aan verleidingen als middelengebruik en criminaliteit. Om dit te voorkomen, maken wij ons sterk.

We roepen de gemeente op om het voorgenomen besluit te herzien. Blijf investeren in bewezen effectieve preventieve programma’s. Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.
Wij doen dit al 27 jaar succesvol voor en met inwoners van Rotterdam. Meerdere partijen met wie wij contact hebben geven aan ‘flabbergasted’ te zijn over de ondoorzichtige plannen zonder garanties of uitzicht op verbetering. Termen als een kaalslag, bloedbad en het slopen van succesvolle bewezen programma’s zijn voorbijgekomen in de verschillende raadsvergaderingen. Men lijkt nauwelijks grip en/of inzicht te krijgen in de beweegredenen. Dit is een slechte ontwikkeling die we moeten stoppen.