In het werkgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard betaalt een gezin met een huurwoning volgend jaar gemiddeld € 265 aan waterschapslasten. Dat is 3 euro meer dan afgelopen jaar.
In 2022 betaalt een gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 279.000) € 320 aan waterschapsbelasting, 4 euro meer dan in 2021. Gezinnen die een eigen woning hebben met een hogere WOZ-waarde (€ 502.250) betalen dan gemiddeld 6 euro meer.

Gezinnen en bedrijven in de Krimpenerwaard betalen meer. Omdat het hoogheemraadschap hier ook de wegen buiten de bebouwde kom beheert, betalen zij ook wegenheffing. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap stemde vanmiddag in met de begroting en de waterschapstarieven voor 2022.

Meer geld naar de toekomstige leefbaarheid van dit gebied

“De steeds extremere weersomstandigheden en de uitdaging om duizenden woningen bij te bouwen gaan impact hebben op onze leefomgeving. Droge voeten, schoon en voldoende water en ruimte om te recreëren zijn niet langer vanzelfsprekend en vragen extra investeringen.

Helemaal in dit laagstgelegen en dichtst bewoonde gebied van Nederland, met zijn diepste punt op inmiddels zo’n 7 meter onder de zeespiegel,” aldus Jos Verdoold, dagelijks bestuurder en portefeuillehouder financiën.

“We hebben allemaal het IPCC-klimaatrapport en de voorbeelden van wateroverlast deze zomer in Zuid-Limburg gezien. Dit bevestigt dat we de inrichting van ons gebied moeten aanpassen, zodat er meer ruimte komt voor water. Maar ook dat we ons steentje moeten bijdragen om de klimaatverandering af te remmen. Ondanks een beperkte stijging van de jaarlijkse waterschapsbelasting, hebben we toch ruimte gevonden om 1 miljoen euro per jaar te investeren in klimaatmaatregelen. Hier profiteren we in dit gebied op den duur allemaal van.”

Waterwerken in 2022

In 2022 blijft Schieland en de Krimpenerwaard werken aan droge voeten en schoon en voldoende water. In het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard werken we aan de voorbereidingen van de 10 km lange dijkversterking langs de Hollandsche IJssel.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar we rioolwater uit ons gebied zuiveren, worden steeds energieneutraler. In 2022 willen we nog meer eigen energie opwekken.

Onze waterexperts adviseren steeds meer over het belang van water en bodem in de ruimtelijke inrichting. Zodat water en bodem hierin leidend worden en stedelijk gebied op den duur beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met meer ruimte voor regenwater, groen én recreatie.

Bekijk de begroting en tarieven van het hoogheemraadschap online

In de begroting staat wat het waterschap in 2022 voor droge voeten en schoon water wil uitgeven en welke inkomsten er zijn. Op de website van het hoogheemraadschap kunt u de begroting, tarieven en rekenvoorbeelden bekijken via de link www.hhsk.nl/begroting.

In ons nieuwe waterbeheerprogramma 2022-2027 leest u meer over de koers van het hoogheemraadschap de komende jaren en waarin het investeert; onze begroting is hierop gebaseerd: waterbeheerprogramma.hhsk.nl


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.