‘Boek je toekomst’ is het thema van de Week van de Alfabetisering. Sinds 2005 organiseert Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met verschillende partners dit taalevenement. Lezen en schrijven zijn essentieel voor de invulling van je toekomst. Er gaat een wereld voor je open als je kunt lezen en schrijven.

De 8e editie van de Week van de Alfabetisering is van 8 tot 15 september. In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen problemen met lezen en schrijven, waarvan ongeveer 100.000 in Rotterdam wonen. Ook in Kralingen-Crooswijk wonen laaggeletterden. Taalontwikkeling is een speerpunt van de deelgemeente en met verschillende activiteiten wordt de ontwikkeling positief gestimuleerd.

Alliantie ‘Taal voor het Leven’
In de Week van de Alfabetisering ondertekent portefeuillehouder Paulette Verbist samen met 50 partners de intentieverklaring van de alliantie ‘Taal voor het Leven’. Taal voor het Leven wordt in zes regio’s uitgevoerd waarvan Rotterdam-Rijnmond er één is. De alliantie heeft afspraken gemaakt om zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken. Eén van de manieren waarop dat gebeurt is het beschikbaar stellen van lesmateriaal en het trainen van taalvrijwilligers.

In Kralingen-Crooswijk werkt Taal voor het Leven onder andere samen met Thuis op Straat (TOS). Medewerkers van TOS hebben een training gevolgd om taalbegeleider te worden. TOS gaat met haar leesbus vol kisten met boeken, teken- en schrijfmateriaal naar de Kralingse en Crooswijkse pleinen. TOS motiveert ouders en begeleiders om samen met hun kind(eren) mee te doen en zo de taalontwikkeling te stimuleren!

Week van de Alfabetisering

Foto: Eric Fecken

Jaar van het Voorlezen
Voorlezen is een manier om taalontwikkeling bij kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren. Daarom is 2013 uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen. Verschillende (voor)leesinitiatieven vieren dit jaar hun jubileum. Stichting Lezen bestaat 25 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, BoekStart vijf jaar en dit jaar worden voor de tiende keer De Nationale Voorleesdagen georganiseerd. De stichting Lezen & Schrijven voorspelt dat als er niks wordt gedaan aan laaggeletterdheid het niveau in 2020 sterk is gedaald. Vooral onder jongeren met een middelbaar opleidingsniveau. Juist om deze reden is taalontwikkeling bij jonge kinderen belangrijk!

Deelgemeente Kralingen Crooswijk