• PvdA en VVD denken verschillend over aanpak blauwalg in Kralingse Plas

In maart van dit jaar werden de Waterschapverkiezingen gehouden, zo ook voor het plaatselijke Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het werk dat wordt gedaan door de waterschappen is belangrijk in ons waterrijke land maar is het waterschap regelmatig in het nieuws? Nou, nee. Echter, er is één kwestie die de gemoederen al geruime tijdt bezighoud, de jaarlijks terugkerende blauwalg in de Kralingse Plas.

In het bestuur van het waterschap denken de vertegenwoordigers van de PvdA en de VVD verschillend over de aanpak van dat probleem. Het betreffende persbericht van de PvdA fractie is voor een deel overgenomen (het gaat ook over andere kwesties) en de door De Ster gevraagde reactie van de VVD volgt daarop.

PvdA
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur werd pijnlijk duidelijk dat geen maatregelen worden genomen om de Kralingse Plas vóór de zomer van 2016 blauwalgvrij te krijgen. Komende zomer kunnen recreanten dus weer niet zwemmen in de Kralingse Plas. Portefeuillehoudster Agnes van Zoelen gaat samen met Rotterdams wethouder Joost Eerdmans verder aan de slag met het onderzoek. In juni van 2016 zijn de resultaten pas bekend. “Goed dat de druk van de PvdA nu eindelijk leidt tot een gezamenlijke onderzoek van het waterschap en de gemeente. Erg
jammer dat de urgentie nog steeds niet gevoeld wordt om alles op alles te zetten voor een blauwalgvrije Kralingse Plas in 2016. Zwemmers en watersporters dreigen ook in 2016 de dupe te worden”, vindt fractielid Wim van Heemst.

Vanwege de klimaatverandering moet de overheid de komende jaren veel meer dan voorheen bezuinigen op energie, overstappen op duurzame energie en energie terugwinnen. Zo zouden de waterschappen in 2030 energieneutraal moeten werken. “Het nieuwe waterbeheerplan straalt op dit punt te weinig ambitie uit. Er is veel meer nodig om de doelen voor 2030 te kunnen halen. Bij voortzetting van het huidige beleid wordt de rekening bij volgende generaties neergelegd”, zegt fractielid Anneke Heinecke.

kralingse plas max

VVD
De VVD fractie in het waterschap maakt zich hard voor een blauwalgvrije Kralingse Plas. Fractievoorzitter Jock Geselschap benadrukt dat alleen in goede samenwerking het blauwalgprobleem kan worden opgelost. De verschillende overheidslagen met hun verschillende verantwoordelijkheden moeten de handen inéénslaan. Dankzij de VVD bij het waterschap is de blauwalgproblematiek een speerpunt in het coalitieakkoord en is er geld voor gereserveerd. Dat geld is beschikbaar als ook anderen zoals de gemeente Rotterdam hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor zijn goede stappen gezet in een recent gesprek tussen waterschapsbestuurders en wethouder Eerdmans. Helaas zijn er partijen zoals de PvdA die doen alsof je de blauwalg kan laten verdwijnen met één druk op de knop. Hiermee houden ze zichzelf en anderen voor de gek.

Samenwerking is niet alleen de sleutel bij de blauwalg, het is ook de kracht van het waterschap. Het waterschap is een vrij onbekende bestuurslaag met belangrijke taken zoals waterveiligheid en waterkwaliteit. Ondanks dat er nu een systeem van politieke partijen in het waterschap is, worden er geen politieke spelletjes gespeeld. Er wordt naar elkaar geluisterd en naar consensus gezocht. Het nieuwe waterbeheerplan en de begroting kon dan ook op grote steun rekenen, ook van diverse oppositiepartijen. Jammer genoeg kiest de PvdA in het waterschap voor oude politiek en het verspreiden van onjuistheden. Hiermee verliest het waterschap een deel van zijn kracht. Wat nodig is, is een verantwoord bestuur, degelijk financieel beheer en hoogwaardige technische kennis. “Voor goede samenwerking is het nooit te laat. Mijn deur staat voor iedereen open, zegt de liberale voorman Jock Geselschap.

De begroting 2016 en het waterbeheersplan 2016-2022 zijn een goede basis voor het waterschap om de noodzakelijke dijkversterkingen uit het nieuwe Deltaplan te kunnen realiseren. Om dit mogelijk te maken stijgen de tarieven circa 1% boven de inflatie. Daarmee blijft het waterschap de goedkoopste verzekering voor droge voeten.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)