U herinnert zich nog het bericht in De Ster van 4 december 2012 over de Crooswijkse dames die de kinderen van de Oscar Romeroschool tussen de middag een gezonde lunch bezorgen?

Het betreft de zgn. Maatschappelijke Inspanning waarbij de Vrijwilligerswinkel een bemiddelende rol vervult. In Buurthuis De Branding slaagden afgelopen woensdag 14 dames voor de toets ‘Hygiënecode HACCP’ van de Horeca Stichting Nederland. Altijd wakkere Crooswijkse Stien Weijgertse had verzonnen dat de dames zó weer verder kunnen in de maatschappij.

 

Weer verder in de maatschappij