Crooswijkse Anneke Strasters bracht protest met 1.200 handtekeningen naar stadhuis

Crooswijkse Anneke Strasters sprak afgelopen woensdag in het stadhuis de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport toe. Om haar betoog kracht bij te zetten overhandigde zij een lijst met 1.200 handtekeningen van bewoners van Kralingen-Crooswijk aan waarnemend voorzitter Setkin Sies. Op de publieke tribune, vooraan, van links naar rechts, vice voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk Paulette Verbist, Anja Kroes van DOCK (maatschappelijk werk) en Ruud Verheul, van Middin/Senions (zorginstelling), die waren meegekomen naar de Coolsingel. Anneke Strasters protesteerde, tegen het gemeentelijke beleid ten aanzien van de Wijkservicepunten. Setkin Sies: “We gaan in gesprek met de wethouder. Terugkoppeling volgt”.

Zoals enige tijd geleden gemeld in De Ster, zijn de zgn. Vraagwijzers die deel uitmaakten van zowel het Crooswijkse Wijkservicepunt aan het Goudseplein als het Kralingse Wijkservicepunt aan het Vredenoordplein, samengevoegd en in één moeite door verplaatst naar de Stadswinkel aan de Oostzeedijk 276 (voormalig deelgemeentekantoor). Dat tot groot verdriet van met name de Crooswijkers. ‘Te ver weg en moeilijk te bereiken’. Bovendien blijkt de Stadswinkel totaal niet ingericht op de Vraagwijzer. De onontbeerlijke privacy ontbreekt daar volkomen. Anneke Strasters liet daarvan foto’s zien.

Voorportalen
De Vraagwijzers waren eigenlijk de voorportalen van de Wijkservicepunten. Van daaruit werd men verwezen naar de inpandige (!) specialisten en de verschillende organisaties die meteen hulp en advies konden geven. Tot overmaat van ramp moesten ook de Sociale Raadslieden van de Wijkservicepunten verhuizen naar de Oostzeedijk.

Crooswijkse Anneke Strasters bracht protest met 1.200 handtekeningen naar stadhuis

Nieuwe Plantage
Ruud Verheul, van Middin/ Senions, dagelijks te vinden in het Wijkservicepunt aan het Goudseplein, maakt dagelijks de sores van de Crooswijkers met een hulpvraag mee. Paulette Verbist van de Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk: “We hebben vier keer geadviseerd, maar wethouder De Jonge lijkt zich daarvan niks aan te trekken”. Er zijn gevorderde plannen om het Wijkservicepunt aan het Vredenoordplein te verhuizen naar een ruimere accommodatie in zorgcentrum De Nieuw Plantage. Alle betrokkenen zitten op één lijn. Er was door de voormalige deelgemeente zelfs een aanzienlijk bedrag gereserveerd om dat plan ten uitvoer te kunnen brengen, verklaart zij. “Wat is er met dat geld gebeurd? Het is mij niet duidelijk”. De wethouder is op de hoogte van de verhuisplannen in Kralingen maar heeft daar geen boodschap aan, schreef hij in januari aan de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Anja Kroes van DOCK: “Wat is er idealer dan zorg, welzijn, wonen en burgerinitiatieven te concentreren in de twee Wijkservicepunten?”

Huizen van de Wijk
Een probleem binnen niet al te lange tijd: het huurcontract dat de gemeente heeft voor de Oostzeedijk loopt in 2016 af. Waar moet de Vraagwijzer dan naartoe? De gewenste nieuwe locatie van het Kra lingse Wijkservicepunt in De Nieuwe Plantage en het Crooswijkse Wijkservicepunt aan het Goudseplein bieden beide alle ruimte voor de ‘Huizen van de Wijk’, met alles erop en eraan, die de Gemeente Rotterdam kennelijk wenst, vindt men in Kralingen-Crooswijk. Zie de ingezonden mededeling van de Gemeente Rotterdam op pagina 1 van deze Ster.