De heer Van der Steenhoven van de Oranjelaan maakte in zijn brief aan deelgemeentevoorzitter Wim van Heemst duidelijk dat de herinrichting van de Oudedijk wat hem betreft geen succes is en dat er met name op het kruispunt Oudedijk, Willem Ruyslaan, Mecklenburglaan een levensgevaarlijke situatie is geschapen voor overstekende voetgangers en fietsers.

Hij lijkt in zijn mening niet alleen te staan. Hij wil minstens één zebra (nog beter: twee) op de Oudedijk nabij het kruispunt. Nog beter acht hij de plaatsing van stoplichten. De reactie kwam van dagelijks bestuurder van de Deelgemeente Jock Geselschap. Die is van mening dat de verkeersproblematiek aldaar optimaal is opgelost. Hij acht zebra’s juist gevaarlijker dan de oversteekplaatsen die worden aangegeven met onderbroken strepen die dwars op het wegdek zijn aangebracht.

Het is volgens hem juist de bedoeling dat men zich bij het oversteken níet veilig voelt! De zebra’s zouden zijns inziens onvoldoende de veilgheid van de voetgangers garanderen. Maandag 28 oktober gaat de heer Van der Steenhoven in gesprek met Geselschap en projectleider herinrichting Oudedijk, Esther Hoenderop. Van der Steenhoven: ‘Zou er geen geld meer zijn om aanpassingen aan te brengen? Dat kan toch niet!’ (foto: W.Ch.)

gevaarlijke situatie Oudedijk