Geheimhoudingsplicht

Weer stond Kralingse zeilschoolhouder Henk van Gent voor de rechter. Weer moest hij zich teweerstellen tegen het voornemen van de gemeente om de zeilschool aan de Kralingse Plas te ontruimen. De gemeente stelt dat Van Gent geen huurcontract heeft, wil van hem af en wil zelf proberen op die plek een openbare zeilfaciliteit te creëren. Van Gent vindt dat hij al jaren dusdanig wordt dwarsgezeten door de gemeente dat van een behoorlijke bedrijfsuitoefening geen sprake kon zijn. Bovendien waren de voorstellen van de gemeente naar zijn mening onaanvaardbaar. Henk van Gent dreigt op zijn beurt met een eis tot schadevergoeding die in de miljoenen loopt.

Henk van Gent is al sinds 1975 zeilschoolhouder aan de Kralingse Plas. De problemen met de gemeente lopen al tientallen jaren en leidden eind vorige, begin deze eeuw tot de weigering van Van Gent om zijn zeilschool op te laten gaan in het nog te bouwen zgn. strandbadpaviljoen aan de westzijde van de Kralingse Plas. De gevraagde huur was naar de mening van Van Gent veel te hoog. Kennelijk dachten de andere zeilschoolhouders er ook zo over, want die lieten het afweten en het strandbadpaviljoen is er nog steeds niet.

Mediation
In 2007 leek het erop dat de gemeente met een voor Van Gent aanvaardbaar plan zou komen. De gemeente zou bouwen en Henk zou huren. Het duurde wat lang, maar de gemeente liet weten dat de ‘broedende kip niet gestoord moest worden’. In 2009 en 2010 werd door de gemeente hetzelfde ei (twee keer) gelegd. Het betrof een plan dat wederom door Van Gent werd afgewezen. Er werd een mediation traject ingezet om tot elkaar te komen, zonder resultaat. Wat men heeft besproken? Geheimhoudingsplicht! En dat blijft zo als het aan de gemeente ligt. Henk wil er wel over praten, maar dat mag dus niet. Het lijkt erop dat de gemeente Henk van Gent niet de financiële genoegdoening wil geven die hij eist. Anders ga je toch gewoon (desnoods voorlopig) met zo’n expert het water op?

Community Sailing
Stichting Community Sailing schoot Henk van Gent te hulp. Het gaat immers over een ‘laagdrempelige, openbare zeilschool’, waar je ook nog een zeilboot kunt huren. Dat is van groot belang voor (dit deel van) Rotterdam. Het is de bedoeling dat Community Sailing de bedrijfsvoering overneemt en dat Henk van Gent verantwoordelijk is voor de dagelijkse (zeil)zaken. De ervaring en expertise van Henk van Gent mogen immers niet verloren gaan. De velen die door de jaren heen zeilles bij hem hebben gehad en de enthousiaste, vaak jeugdige vrijwilligers en stagiair(e)s willen niet anders. Maar eerst dienen er een vergunning en een redelijk huurcontract te komen, dan kan Community Sailing verder.

De volgende zitting is op 5 maart. Inmiddels richten Henk van Gent en Community Sailing zich op de seizoensstart op 1 maart.

Wordt vervolgd. E.W.