Openbare vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op donderdagavond 16 juni, van 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur.

• De gebiedscommissie neemt een besluit over diverse aanvragen voor het budget voor bewonersinitiatieven en participatieactiviteiten. Het gaat onder andere om: wijkkrant en wijktuin in De Esch, een buitenspeelfestival aan het Toepad en activiteiten van de seniorenraad Kralingen-Crooswijk.

• De gebiedscommissie brengt advies uit over o.a.: betaald parkeren in een deel van De Esch, randvoorwaarden voor woningbouw in Nieuw-Kralingen, het concept stedelijk verkeersplan, de leidraad windenergie, een nieuw kader voor bewonersorganisaties en festivalplan Kralingse Bos.

• De gebiedscommissie bespreekt het wijzigen van een maatregel tegen parkeren in een deel van Kralingen-Oost tijdens het CHIO.

• Stichting Rotteplezier geeft een presentatie over activiteiten op de Rotte.

• De evaluatie van de jeugdaanpak in Crooswijk wordt gepresenteerd.

• Een gesprek met voetbalvereniging HOV/DJSCR wordt teruggekoppeld.

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk
Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen!

Wilt u inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan? Meld dat dan per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl of per telefoon: 010-267 2199.