De Van Brienenoordbrug, een Rotterdams icoon, wordt in de zomerperiodes van 2026, 2027 en 2028 grondig vernieuwd. De afgelopen tientallen jaren is de brug steeds intensiever belast door meer en zwaarder verkeer. Dat zorgt voor slijtage en vergroot de kans op storingen. Daarom gaat Rijkswaterstaat de brug vernieuwen: de twee bogen worden vervangen, net als een aantal brugkleppen en het bewegingswerk. Wie meer wil weten over dit project kan op woensdagavond 25 mei een online informatiebijeenkomst (webinar) bijwonen. Dan is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Drukste brug van Nederland
De Van Brienenoordbrug is de drukste brug van Nederland: er rijden dagelijks ruim 230.000 voertuigen overheen. Per dag varen er ruim 300 schepen onderdoor en  jaarlijks zijn er circa 150 brugopeningen voor de hoge scheepvaart. Het vernieuwen van de brug is een unieke en ingewikkelde operatie die ook hinder veroorzaakt voor het wegverkeer, de scheepvaart en voor bewoners en bedrijven in de omgeving. Om die hinder te beperken worden maatregelen genomen.

Online informatiebijeenkomst
Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om omwonenden en andere belanghebbenden goed te informeren over het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug. Daarom is er woensdagavond 25 mei 2022 van 19.00 uur tot 20.30 uur een online webinar. Rijkswaterstaat gaat dan in op de voorgenomen werkzaamheden, op de hinder en op de maatregelen om die hinder te beperken.

Dit webinar is bij te wonen via de link: www.webinarvanbrienenoordbrug.nl. Voor de uitzending is hier ook informatie over het project te vinden en na afloop is de hele bijeenkomst hier terug te kijken. Inschrijven is niet noodzakelijk, de link is vrij toegankelijk.

Omgevingsvergunning
De nieuwe brug zal er vrijwel hetzelfde uitzien als de oude brug. Het ontwerp van de nieuwe brug past echter net niet meer binnen het bestaande bestemmingsplan. Dat moet worden aangepast. Tijdens het webinar is er dan ook aandacht voor de omgevingsvergunning ‘Afwijking Bestemmingsplan’ die Rijkswaterstaat bij de gemeente Rotterdam heeft aangevraagd. De Gemeente Rotterdam stelt daarvoor een ontwerpvergunning op. We vertellen wat de aanvraag en de ontwerpvergunning inhoudt en hoe belanghebbenden daarop kunnen reageren.

Rijkswaterstaat vernieuwt bruggen, tunnels, sluizen en viaducten
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur waaronder de Van Brienenoordbrug. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.