Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op 15 februari

Door: Amel Bali

Het Kralingse Bos is met 250 hectare het grootste stadspark van Rotterdam. Het bos wordt veelvuldig gebruikt. Maar, voldoet het Kralingse Bos nog wel aan de hoge verwachtingen van de gebruikers en kan daarnaast ook de natuur-en ecologische waarde behouden blijven? Deze vraag kwam naar voren tijdens de presentatie van Lennaert Dekkers, projectmanager, tijdens de gebiedscommissievergadering van 15 februari jl.

Medio 2016 is door de verschillende clusters en de gebiedscommissie aangedrongen op nader onderzoek naar de toekomst van het bos. In het derde kwartaal van 2017 is Dekkers gestart met een onderzoek naar het bestaande beleid. Hij concludeerde dat ´de vigerende integrale structuurvisie 2001´, nog steeds actueel is. Wel wordt geadviseerd om op de huidige visie op korte termijn te starten met een aantal aanvullingen en actiepunten.

Nieuw Kralingen
Stadsontwikkeling dient een studie te ontwikkelen naar de overgangszone en verschillende entrees tussen het Kralingse Bos en de toekomstige nieuwbouwwijk ‘Nieuw Kralingen’. Om de onderhoudsstaat en de verdere ontwikkeling van het bos te onderzoeken, is het belangrijk dat er een ecologische en waterstaatkundige verkenning van het bos wordt uitgevoerd, een taak voor Stadsbeheer. Ook dient Stadsbeheer de toekomstbestendigheid  van de huidige indeling in zones van het bos te bekijken. Daarnaast dient Stadsbeheer een parkenvisie voor de vier grote parken in de stad te ontwikkelen zodat er op stedelijk niveau beleidskeuzes gemaakt kunnen worden over de functies en het gebruik van groen in de stad. Verder dient er op initiatief van de gebiedscommissie  in samenwerking met de directie Veiligheid gekeken te worden naar de knelpunten en hiaten op het gebied van evenementen en evenementvergunningen. Er moet ook een onderzoek komen naar de eventuele overlast van de kleinschalige evenementen, de zogeheten A-evenementen. Voor deze evenementen wordt een vergunning verleend door de gebiedsorganisatie. Ook is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de opbouw en afbouw periode van de evenementen in het bos.

Bewonersgroep Slachthuisterrein
Anneke Strasters, van de Bewonersgroep slachthuissterrein, krijgt veel klachten van bewoners te horen over de op- en afbouw van evenementen. “Voor een evenement van één dag hebben de mensen 2 à 3 weken last van de op-en afbouw.”, zegt ze.

Aandachtspunten
Volgens de voorzitter van de gebiedscommissie, Rens van Overdam, is het Kralingse Bos een belangrijke aandachtspunt voor de volgende gebiedscommissie. “Het gaat hierbij met name over de omgang met de functies van het Kralingse Bos. Hoe  zorg je dat er een mooie aansluiting zal plaatsvinden tussen de nog te realiseren nieuwbouw van Nieuw Kralingen en het Kralingse Bos? Hoe zorg je ervoor dat de aantrekkingskracht van het bos en de mogelijkheden om er te komen en parkeergelegenheid goed op elkaar zijn afgestemd?”, zegt hij.

Aanvalsplan
De Ster ontving onlangs een bericht van Paul Breevaart, oud-bestuurslid van deelgemeente Kralingen-Crooswijk, waarin hij zijn zorgen uitte over het Kralingse Bos. “Veel bomen in het bos kampen met de hoge waterspiegel, waardoor de bomen met hun wortels staan te rotten in de ondiepe bodem”, zegt hij. Volgens hem is er een structurele bodemverbetering nodig en voor een deel ook ophoging of aanvulling in het bos nodig. “Een aanvalsplan voor het Kralingse Bos kan geen uitstel dulden. Hier moet ook de gebiedscommissie zich voor inzetten. Laten we er nu echt de schouders onder zetten. Het bos is van ons allemaal”, zegt hij.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.