Kies voor doen –  Op woensdag 21 maart stemt u voor de Gemeenteraad en voor de Gebiedscommissie. De Gebiedscommissie kan alles op de agenda van het stadsbestuur zetten wat voor Kralingen-Crooswijk belangrijk is.

De VVD heeft aandacht voor de funderingsproblematiek in het Lusthofkwartier. Ook gaat zij samen met bewoners en ondernemers leegstand in de Lusthofstraat tegen (o.a. inpakwinkel Lusthofstraat). De VVD heeft structureel overleg bereikt met ondernemers en de gemeente. Op verzoek van de VVD is de verkeersstremming Willem Ruyslaan/Oudedijk onderzocht.

De VVD-kandidaten voor de Gebiedscommissie hebben veel ervaring en willen die graag nog eens vier jaar inzetten voor u. De VVD staat voor betrokken burgerschap en eigen verantwoordelijkheid. Wij rekenen op uw steun en inbreng; op 21 maart, maar ook in de jaren daarna!

Schoon, heel, veilig en groen Kralingen-Crooswijk
De VVD zet zich al vele jaren in voor een aantrekkelijke buitenruimte. Wat goed is moet goed blijven, wat slecht is moet beter. Minder zwerfvuil en minder rondslingerende fietsen! Bewoners moeten zich overal veilig voelen. De veiligheidsindex moet omhoog.

Prettig wonen in Kralingen-Crooswijk
Kralingen-Crooswijk is een parel in de stad. De VVD is blij met de komst van Nieuw Kralingen. De VVD wil dat De Esch divers wordt ontwikkeld door er kwalitatief goede woningen te bouwen. Zo hoeven minder gezinnen de stad te verlaten. En er kunnen nog meer mensen genieten van het wonen in onze wijk. De nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn; per auto, fiets en met het openbaar vervoer. En ze moeten goede voorzieningen hebben (ook Nieuw Crooswijk).

Beperk evenementen in het Kralingse Bos
Het Kralingse Bos en de Plas zijn er voor iedereen. Evenementen beperken het gebruik en kunnen voor overlast zorgen. De VVD vindt dat het aantal evenementen in het bos moet worden beperkt.

Handhaaf de maximum snelheid
De stad en de wijk moeten bereikbaar zijn, maar gevaarlijk rijden en geluidsoverlast door het verkeer moeten worden bestreden. Daarom moet de maximum snelheid op wegen worden gehandhaafd.

Pak funderings- en grondwaterproblemen aan
Veel buurten kampen met slechte funderingen en grondwaterproblemen. De VVD wil passende maatregelen om de problemen op te lossen.

Levendig Oostplein
Het Oostplein moet aantrekkelijk en dynamisch worden. Dat gaat traag als twee stedelijke gebieden ermee bezig zijn. De VVD vindt dat Kralingen-Crooswijk als enige verantwoordelijk moet worden.