In Rotterdam is er veel aandacht voor de jeugd met het doel kinderen, tieners en jongeren kansrijk te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen die bijdragen aan de samenleving. Voor het gebied Kralingen-Crooswijk is de focus daarnaast gericht op het verminderen van (financiële en sociale) armoede.

In Kralingen-Crooswijk is onder andere daarom vorig jaar als lokaal werkgelegenheidsproject een klusteam gevormd van jongeren die zich, tegen een vergoeding, willen inzetten voor de wijk: de Kluskanjers van DOCK in samenwerking met Stadsbeheer. In 2018 is dit project verbreed met het Jongerenbijbanen project van TOS. Hier gaat om het allerlei bijbaantjes voor jongeren van 16 t/m 23 jaar die wonen in Kralingen-Crooswijk.

Bij de Kluskanjers en Jongerenbijbanen gaat het om het ontwikkelen van talenten, het vergroten van vaardigheden, het behalen van schooldiploma’s, het vinden en behouden van werk en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Daarnaast draagt het bij aan het imago van jongeren in het gebied: buurtbewoners zien dat jongeren positief bijdragen aan de maatschappij. Hierbij is nadrukkelijk ook aandacht voor armoedebestrijding. Het geld dat jongeren verdienen is een aanvulling op veelal het lage gezinsbudget. Daarnaast is er altijd coaching op – hoe en waaraan besteed de jongere zijn  geld.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jurgen van Halen, Jurgen.vanhalen@thuisopstraat.nl of Youssef el Bahri, yelbahri@dock.nl.