Van Paul Breevart, oud-bestuurslid deelgemeente Kralingen-Crooswijk en woonachtig in Kralingen, ontving De Ster onderstaand noodsignaal. De Ster stuurde de tekst door naar Stadsbeheer dat vrij snel met een reactie kwam.

‘Help, het Bos verzuipt!’. Het bos heeft (klets)natte voeten. Veel bomen in het bos kampen met een hoge waterspiegel, waardoor de bomen met hun wortelpakketten staan te rotten in de ondiepe bodem. Kenmerkend voor deze situatie, is dat de bomen in het bos in 9 van de 10 gevallen bij een beetje wind of storm in hun geheel, met kluit en al omvallen. De reus ligt compleet geveld, met alle takken en takjes er nog aan. Het bos ligt bezaaid met dergelijke slachtoffers. De januari-storm liet zo een hernieuwde ravage zien.

Oud worden in het Kralingse Bos is een luxe, de realiteit van menige boom is die van een op termijn horizontaal, zieltogend bestaan, de kluit omhoog, de vlag gestreken. Wat is er nodig? Structurele bodemverbetering en voor een deel ook ophoging of aanvulling van een bos, dat sinds decennia meezakt in de veenprut, zodat het water menig boom tot de lippen staat. In de winter lijken sommige delen zelfs een moeras, zie de grond langs de paden Plas en Plaslaan. Tuin ophogen doen we in Kralingen allemaal, maar we vergeten dat het Bos in feite ook een tuin is, zij het van bijzondere aard en omvang.

Bomenkerkhof
Vooraf is een goede – en onafhankelijke – analyse nodig van de bodem- en ecostructuur, afgezet tegen het onderhoud dat de laatste jaren (niet) is gepleegd. Op basis van een dergelijk rapport is een herstructureringsplan op te stellen, met respect voor bestaande waarden, maar nu met een blik naar de toekomst. Het zal de (centrale) stad ook flink geld kosten, over meerdere jaren! Maar zijn we wel bereid om in het centrum de ene na de andere toren de lucht in te schieten, terwijl hun bewoners zich op hun vrije wandeldag tevreden moeten stellen met een drassig bomenkerkhof?

Gebiedscommissie
Van mij mag het, ganzenpoep opruimen, maar je kunt ook wachten tot het regent. Een aanvalsplan voor het Kralingse Bos kan echter geen uitstel dulden. Hier moet ook de gebiedscommissie zich voor inzetten. Laten we er nu echt de schouders onder zetten. Het bos is van ons allemaal!

Paul Breevaart, oud-bestuurslid deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Waterprobleem in het bos

Het klopt dat er een waterprobleem is in het bos. Dit is natuurlijk op dit moment ook te danken aan de heftige regenval van deze herfst en winter. Het omvallen van de bomen was een combinatie van de hoge waterstand en de heel heftige storm.

Greppels
Om  te zorgen dat het water beter wordt afgevoerd worden de greppels in het bos hersteld. Dit pakken we versneld aan. Ook komt er een onderzoek m.b.t. de toekomst van de verschillende bosplantsoenpercelen in het bos. Dit is nodig om een meerjaren beheerplan voor het bos op te stellen. Dus juist bedoeld om te kijken hoe we met een steeds hogere grondwaterstand (ook het bos verzakt i.v.m. de veenondergrond) om moeten gaan met de verschillende boomsoorten in het bos.

Beuken
Vooral beuken zijn gevoeliger voor een te hoge grondwaterstand en kunnen dus inderdaad eerder dan andere boomsoorten omvallen  bij een storm. Daar komt nog bij dat er in heel Nederland een grote uitbraak is van de essentaksterfte waardoor er met deze storm ook veel essen gesneuveld zijn.

Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, Gemeente Rotterdam

Essentaksterfte: Essentaksterfte, ook wel essensterven genoemd, wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel met de naam Hymenoscyphus fraxineus (vals essenvlieskelkje). Deze schimmel wordt ook vaak nog aangeduid met de oude naam Chalara fraxinea. H. fraxineus is een invasieve exoot en is nauw verwant aan het inheemse Essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus), een schimmelsoort die als saprofyt op afgevallen bladstelen van de es leeft. Zie voor meer informatie o.m. de site van de Universiteit van Wageningen: www.wur.nl

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.