De uitbraak van covid-19 treft de advocatuur niet zo abrupt als bijvoorbeeld de horeca, maar de sluiting van de gerechtsgebouwen is wel ongekend. Twee zittingen die op 19 maart gepland stonden gingen niet door en zo zal het de komende weken ook blijven gaan.

Op kantoor zijn er minder telefoontjes, maar de e-mails blijven wel gestaag binnenkomen. Het is rustiger op kantoor, maar niet stil. Collega’s met schoolgaande kinderen, zoals ik, werken vaak thuis. Het advocatenwerk kan echter niet volledig thuis gedaan worden, omdat de meeste dossiers niet digitaal zijn, de post nog steeds bezorgd wordt, er in de praktijk veel gebruik gemaakt wordt van de fax en zittingen in zeer urgente zaken nog steeds doorgaan. Het inloopspreekuur op kantoor vindt voorlopig via e-mail en de telefoon plaats. Bij afspraken met cliënten die nog wel doorgaan zit ik in de spreekkamer helemaal aan de andere kant van de lange tafel.

De zittingen die nog plaatsvinden gaan vooral telefonisch. Om in zaken die niet urgent genoeg zijn de vaart er toch in te houden overleg ik met klanten of het beter is om de rechter dan maar zonder zitting uitspraak te laten doen, want dat blijft voorlopig nog wel doorgaan. Verder is in de meeste zaken nog genoeg te doen en omdat de wettelijke termijnen nog niet zijn opgerekt, gaat het indienen van bezwaar- en beroepschriften vooralsnog ook door.

De covid-19 uitbraak leidt in mijn praktijk tot vragen die tot voor kort niet gesteld werden en waarop geen standaard antwoord bestaat zoals bijvoorbeeld:

  • Moet een sociale dienst ook soepeler zijn bij het beoordelen van een aanvraag van een ‘gewone’ bijstandsuitkering?
  • Kan een gemeente iemand nu voor Wmo-opvang verwijzen naar Breda?
  • Kan een omgangsregeling wegens covid-19 voorlopig worden stopgezet?
  • Moet je bestuursorganen die niet op tijd beslissingen nemen toch in gebreke stellen?
  • Heeft een ouder die zijn kind thuis moet verzorgen omdat de speciale ZMLK-school ook dicht is, recht op extra jeugdwet-pgb?
  • Kan het UWV op basis van alleen een telefoongesprek van de verzekeringsarts met de klant een WIA uitkering weigeren?
  • Is het nu redelijk om voor de duur van een scheidingsprocedure een echtgenoot de toegang tot de gezamenlijke woning te ontzeggen?
  • Van welke draagkracht ga je bij een zzp-er in een (voorlopige) alimentatieberekening uit?

In een tempo lager gaat mijn werk nog wel door. Omdat de scholen dicht zijn, moet ik ook gas terugnemen. Als dit langer gaat duren of als de maatregelen nog strenger worden, dan zal mijn praktijk echter langzamerhand steeds meer stil gaan vallen.

Mark Husen

www.advokatenkollektief.com