Anoinette Laan en Jock Geselschap willen De Ster best even te woord staan, in ‘Thuisch’ aan de Oudedijk in Kralingen, maar veel tijd is er niet, want Antoinette gaat met hun jongste zoon Hugo (10jr.) die middag (afgelopen zondag 26 november) naar de voetbalwedstrijd Excelsior-PSV (we eten hoe die, helaas, is afgelopen). Het Kralingse echtpaar heeft 3 zonen. Casper (12jr.) en Job (14jr.) hadden ook wel meegewild. Hun beurt komt nog. Antoinette legt uit: “één ouder, één kind”. Dan kom je er voor een zacht prijsje in bij Excelsior. Antoinette was ooit wethouder sport in Rotterdam en werd in 2014 weer gemeenteraadslid voor de VVD. Ook was ze dagelijks bestuurder van de Deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

Tweede Kamerlid
Op 31 oktober jl. werd ze Tweede Kamerlid. Officieel zelfs ‘wegens het vertrek (uit de Kamer) van de heer Rutte’. Haar echtgenoot Jock weet ook hoe het in de Tweede Kamer toegaat want hij was óók Tweede Kamerlid, óók voor de VVD, zij het een vrij korte tijd. Er was een plek vrijgekomen in de VVD-fractie (waarin zich de afgelopen kabinetsperiode het een en ander heeft afgespeeld). Zijn laatste dag in de Tweede Kamer was op 21 maart. Zie: desteronline.nl/wisseling-van-de-wacht. Jock had en heeft geen politieke ambities. Hij zegt dat hij zijn vrouw veel geschikter acht maar was ‘toch positief verrast’. Dus, wie weet? Is het al eerder vertoond, een echtpaar in de Tweede Kamer?

50 jaar
Antoinette Laan gaat zich bezighouden met de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening en Cultuur. Voor het eerste komt er heel veel wetgeving aan in deze kabinetsperiode, weet ze. Er komt een nieuwe visie ‘Verstedelijking versus krimp’. Daarin zal 50(!) jaar worden vooruitgekeken. Wat betreft de cultuur: “Daar wil ik het concreet over hebben in de Kamer. Ik wil laten zien wat de gevolgen zijn van het beleid”. Het Metropole Orkest houdt nu zijn eigen broek op en het Rijksmuseum in Enschedé is behoorlijk gekort. Daar mag volgens Antoinette de komende tijd best eens naar gekeken worden. Wellicht dat weer of meer subsidie iets rechtzet. Dat zou ook passen in het streven om de regio’s in de eerste plaats te laten aangeven waar de rijkssubsidies naartoe moeten. Dat is overigens nog geen uitgemaakte zaak. En wat te denken van Boijmans Van Beuningen en het Maritiem Museum in Rotterdam? Meer waardering en steun zou op z’n plaats zijn, aldus de Rotterdamse.

Ze mist de Rotterdamse politiek, want ‘die is rechtstreeks, hart op de tong’. In Den Haag wat omfloersd? “Ja, dat is het goede woord”.

Jock
Uit het verhaal hiervoor zou geconcludeerd kunnen worden dat Jock Geselschap nu weer thuis zit. Dat is niet zo. Voordat hij werd gevraagd om (tijdelijk) zitting te nemen in de Tweede Kamer, was hij werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingshulp en handel) in Den Haag en dat is nu weer zo. Jock vroeg er niet om, maar dit moet nog worden verduidelijkt, vindt de Ster-redactie.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.