Hugo de Jonge, tot voor kort wethouder van Rotterdam, is minister geworden. Bij mijn felicitatie op Facebook heb ik een vraagteken gezet en hem nog bedankt voor het Vredenoordplein, maar wel met een huilende emoticon erbij.

Je vraag je af waarom je zoiets besluit om een school met 400 leerlingen van 14 tot 17 jaar, met fietsen, scooters en auto’s, in zo een kwetsbare buurt te zetten. Een buurt waar weinig speelgelegenheid is en met weinig ruimte voor het verkeer. Waarom, ondanks dat en veel protesten in de buurt, zoals door de bewoners van de kluswoningen in de Wollenfoppenstraat, toch besluiten een veel groter schoolgebouw met minder speelruimte neer te zetten? Die kluswoningen keken aanvankelijk uit op een basisschool en een plein.

De pleinen in Kralingen/Crooswijk hebben een lange historie en dat geldt ook voor het Vredenoordplein. Na het bombardement in mei 1940 was er niets meer van over. Na het ruimen van het puin werd er een dependance van het Libanon Lyceum neergezet en na de stadsvernieuwing twee nieuwe scholen, een uit de Ketenstraat en een uit de Wollenfoppenstraat, die werden gesloopt. Ook het clubhuis van Buurtvereniging Vredenoord, die in een oud winkelpand in de Blaardorpstraat zat, kreeg een plek op het Vredenoordplein. Er is toen over het gebied veel vergaderd en er waren bezoeken van B & W met toen nog burgemeester André van der Louw met wethouders (zie de foto van 1977) waar links de dependance van het Libanon Lyceum nog te zien is en rechts de huizen in de Wollenfoppenstraat waarvan Engel de huisbaas was.

Dat college heeft toen toestemming gegeven voor een nieuw gebouw voor de scholen en een clubhuis. Om een nieuw gebouw neer te zetten, een prachtig gebouw waarvoor ik toen met kinderen en wethouder Vermeulen de eerste paal heb geslagen in 1981.

Er is veel gepraat over de inrichting van het plein, met bewoners, scholen en de buurtvereniging, met als resultaat geen hekken om het gebouw. Het plein moest toegankelijk zijn voor ieder kind Er waren aparte speelplekken, van voetbalveld tot ruimtes voor de kleinere kinderen.

Foto, anno 1977, van rechts naar links: (maar half zichtbaar) André Kegge – secretaris Wijkraad; gemeenteraadslid (PvdA) afkomstig uit Crooswijk, naam onbekend; Wim van der Have – wethouder Wijkaangelegenheden; Hans Mentink – wethouder Ruimtelijke Ordening; Greet Wijs; burgemeester André van der Louw; Bep van Briemen – Bewonersvereniging Kralingen; Sies Hofman – verslaggever Oostergids; en een viertal ambtenaren, namen (helaas) onbekend.

Dit alles werd geopend door voetballer Willem van Hanegem en wijkagent Terpstra. Omdat Willem van Hanegem ooit had gezegd “Ik heb de conditie van een wijkagent”.

Een prachtige tijd is het geweest met nog als extra de naam ‘Vredenoordplein’. Dat was voor de oorlog een plein dat bij de Vredenoordlaan lag maar verbrand was in de oorlog.

Het bestuur van buurtvereniging Vredenoord heeft het via de gemeente voor elkaar gekregen dat gelijk met de nieuwbouw het plein de naam ‘Vredenoordplein’ kreeg. Dat was voor bedrijven die zich daar gingen vestigen beter.

De bestaande bedrijven aan de Wollenfoppenstraat vonden de verandering van naam te duur en gingen er niet in mee. Jammer, maar toen maar werd wel naar geluisterd. Helaas gingen later de scholen naar de Taborstraat en buurthuis Vredenoord ging in vlammen op. Door wat of wie is nog steeds niet bekend. Wat wel nog bleef is het speelelement voor de deur. Toen de buurtvereniging na meer dan 50 jaar ophield te bestaan werd door het toenmalige bestuur besloten het geld dat nog in de kas zat (opgebracht door de buurt met activiteiten in de club), terug te gegeven aan de kinderen in de buurt en aan een goed doel. Het speelelement werd geplaatst voor het clubgebouw en kostte 12.000 euro en het tweede goede doel was het Sofia kinderziekenhuis dat 3.000 euro ontving.

Greet Wijs

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.