Eind mei werd bekend dat de Kralingse Arentschool een tweede locatie wil openen. Dat tot ontsteltenis van (het merendeel van) de ouders.  Op 28 november 2013 was  immers bekend gemaakt dat de Arentschool een nieuwe en grotere accommodatie zou krijgen op (ca.) dezelfde plek in Kralingen-West en dat daarvoor geld was vrijgemaakt. Het schoolbestuur, Kind en Onderwijs Rotterdam – stichting voor christelijk primair onderwijs, is er inmiddels anders over gaan denken maar heeft de ouders én de medezeggenschapsraad niet betrokken in de besluitvorming.

Circa 4 jaar geleden was de splitsing van de Arentschool ook aan de orde. In De Ster van 5 november 2013 stond het volgende berichtje:

Ik ben Ben Prinssen, en wie bent u?’ Sprak de 6-jarige scholier (groep 3) van de Arentschool in Kralingen-West afgelopen donderdagavond in de raadzaal van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Ouders en leerkrachten van de Arentschool willen niet wat men aan de Coolsingel wil, nl. dat een deel van de leerlingen het volgend schooljaar naar de thans leegstaande school in de Adamshofstraat, voorheen in gebruik bij de Nieuwe Park Rozenburgschool, gaat. De Arentschool heeft een aantal noodlokalen in gebruik die afgebroken zouden moeten worden. De gemengde Arentschool is een hechte gemeenschap die niet verscheurd wil worden. Men wil nieuwbouw. Ben had thuis gezegd toen dit ter sprake kwam: ‘Ik ga vanavond niet naar rugby, ik ga de school redden’. Dagelijks bestuurder Jock Geselschap sympathiseerde met het streven en beloofde er alles aan te doen op het stadhuis aan de Coolsingel.

Kennelijk had men er alles aan gedaan, met als resultaat de toezegging, nog in diezelfde maand, van nieuwbouw van de Arentschool. Na de donderslag bij heldere hemel eind mei van dit jaar zitten de ouders / Vrienden van de Arentschool weer om de tafel met het schoolbestuur, schreven ze een brief naar onderwijswethouder Hugo de Jonge en maakten ze de zaak aanhangig tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, afgelopen donderdag 15 juni. Reineke Bierenbroodspot sprak namens de Vrienden van de Arentschool de volgende tekst uit:

‘Geachte voorzitter, geachte leden van de gebiedscommissie, geachte ouders van leerlingen van de Arentschool, geachte aanwezigen. Hartelijk dank dat ik hier mag spreken. Ik maak graag gebruik van deze gelegenheid om de achtergrondgeschiedenis kort toe te lichten. Ik ben betrokken bij de school omdat ik de moeder ben van Laura, Maxine en Hanna. Maxine en Laura gaan met veel plezier naar De Arentschool. We hopen Hanna over 1,5 jaar ook.

Plezierig, persoonlijk, kleinschalig, creatief
Dat is het motto van de Arentschool, de eerste tekst die verschijnt als je de school website opent of het op het internet googelt. Het is gelukkig niet alleen een motto, maar ook echt waar. Vanaf het eerste contact met de school zijn wij als ouders enorm tevreden over de school. Het team van leerkrachten is fantastisch. Zeer enthousiast, zeer ervaren. De directie is toegankelijk, werkt graag samen met ouders. En natuurlijk het belangrijkste, onze kinderen gaan met heel veel plezier naar school.

Ouderinitiatief
Rotterdamse kinderen van alle soorten en maten zijn welkom op de school. Het is een school voor alle kinderen. En voor ieder kind is bijzondere aandacht. Dat willen wij graag zo houden. De school is mede zo succesvol doordat een aantal jaar geleden een ouderinitiatief van de grond kwam met als doel de school van een succesvolle zwarte school een succesvollere gemengde school te maken. In een stad als Rotterdam, en in een land als Nederland, zeker nu, in tijden van polarisatie  en wantrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen, zijn dat soort scholen superhard nodig. En de Arentschool, die is niet alleen op het gebied van leerprestaties en kwaliteit van onderwijs, maar juist ook op het gebied van integratie, een heel sterk voorbeeld. Dit komt mede door de enorme inzet van heel veel ouders voor deze school, op allerlei gebied.

Vrienden van de Arentschool
Inmiddels is het ouderinitiatief omgevormd in de Stichting Vrienden van de Arentschool. Wij zetten ons ervoor in  dat deze Arentschool blijft bestaan, voor onszelf, onze kinderen, onze wijk, en onze samenleving. Helaas bevinden we ons nu – onverwacht en opeens – in de situatie waarin de school in deze opzet en samenstelling wordt bedreigd. Reden hiervoor is dat een toezegging die gedaan is door de wethouder van onderwijs dreigt te worden ingetrokken.

4 jaar geleden
4 jaar geleden werd de school met opheffing bedreigd. De reden was dat de noodlokalen waarin de hogere groepen les krijgen plotseling moeten worden weggehaald. De leerlingen uit de bovenbouw zouden op een andere locatie les gaan krijgen, permanent. Grote aantallen ouders waren hier enorm op tegen. Er werd actie gevoerd. Immers, verdeling van de school over twee locaties zou het einde van de school betekenen zoals wij die kennen. Ouders zouden hun kinderen van school gaan halen. De school dreigde leeg te lopen met alle gevolgen van dien. De kwaliteit van het onderwijs zou achteruitgaan, leerkrachten zouden worden ontslagen. En, ook heel belangrijk, de enige school in de hele buurt waar menging van kansrijke en kansarme kinderen werkelijk succesvol was, zou verdwijnen. Dat kon niet, vonden wij met ons allen. Destijds stonden wij dus, ook met heel veel ouders in de zaal, te pleiten voor de deelgemeenteraad. En als het nodig was waren we opgetrokken naar het stadhuis. (ik stond hier ook en heb nu wel een hoog déjà vu moment. Ik ben, denk, ik niet de enige)

Gelukkig is het toen niet zo ver gekomen. Na veel overleg tussen de Vrienden van de Arentschool, de Gemeente, en het schoolbestuur, kwam de toezegging van de wethouder dat er op de plek van de huidige school een nieuwe school mocht worden gebouwd. Iedereen was superblij. En ouders durfden hun kinderen weer aan te melden. Het leerlingen aantal groeide enorm. Mede doordat extra leerlingen werden aangemeld uit De Weg naar Kralingen. Zo een nieuwe wijk heeft nu eenmaal een goede school nodig, in de buurt, zodat werkende ouders hun kinderen ‘s ochtends naar 1 school kunnen brengen.

Onacceptabel
Zoals ik al zei hoorden wij onlangs, namelijk op 29 mei, uit het niets, dat de school toch gesplitst dreigt de worden. Het schoolbestuur zegt dit graag te willen. In de periode vanaf de toezegging door de wethouder voor een nieuwe school op 1 locatie en de mededeling dat de school gesplitst dreigt te worden zijn wij als ouders, dus als belanghebbende buurtbewoners, totaal niet op de hoogte gehouden over wat er allemaal werd besloten in overleg tussen gemeente en het schoolbestuur. Laat staan dat we zijn betrokken. Dit verbaast ons ook heel erg.

Deze manier van doen en van redeneren vinden wij als ouders onacceptabel. Wij willen dat de afspraak die eerder gemaakt is blijft staan. Een mooi nieuw schoolgebouw op onze eigen locatie om onze geweldige school voort te zetten. Dat vinden wij redelijk, fair en goed voor onze kinderen, de wijk, en de samenleving. Natuurlijk gaat er wél chaos ontstaan en gaan kinderen om allerlei redenen van school af, of stagneren de aanmeldingen, als de school wordt gesplitst. Wij weten hoe het nu voelt, er is onrust, boosheid, frustratie, onzekerheid. En al die gevoelens gaan een uitweg vinden, die niet per se in het belang van school of kinderen zal zijn. Zomaar zeggen dat iets wat wij met ons allen pertinent niet willen, toch echt het beste voor ons is, is niet van deze tijd. De laatste stand is overigens dat we na de mededeling van 29 mei weer met het schoolbestuur aan tafel zitten. Het gesprek is op gang, en dat is hoopgevend. Maar of het genoeg is?

Plezierig, persoonlijk, kleinschalig, creatief. Dat is wat de Arentschool is en wat de school moet blijven. Hopelijk bent u dit met mij eens. Onze vraag is: help ons om dit destructieve proces te keren.’

‘Beloofd is beloofd’
Arentschool leerling Ben Prinssen was er ook weer bij, zoals 4 jaar geleden. Ben: ‘beloofd is beloofd’.

De commissieleden sympathiseerden met het streven van de ouders van de Arentschool. Voorzitter Rens van Overdam: ‘De commissie wil helpen. Schakel ons in!’ Commissielid Herbert van Sluys stelde de zinnige vraag of de financiering van de nieuwbouw  niet in gevaar zou komen doordat Kind en Onderwijs Rotterdam (schoolbestuur) een andere koers was gaan varen? Commissielid John van Assendelft vroeg zich ook af wat de  reden is om een 2e locatie te willen openen. Voorzitter van de Vrienden van de Arentschool Caroline Kouwenhoven was daar niet achtergekomen tijdens het eerste gesprek met het schoolbestuur. Zij had een door 216 Arentschool ouders ondertekende petitie bij zich – voor later gebruik.

Kind en Onderwijs
De Ster ging navraag doen bij Kind en Onderwijs en stuurde de tekst van Reineke Bierenbroodspot door. Voorzitter College van Bestuur Rolf van den Berg reageerde prompt. Echter, echt uitsluitsel over de noodzaak van de 2e locatie voor de Arentschool gaf hij niet. Op naar de gemeente en de huisvestingsmanager! Nader bericht volgt. Zie het schrijven van de Heer Van den Berg hierna:

Over verreweg het meeste uit deze tekst verschillen wij niet van mening. Ja, wij hadden nog zorgvuldiger kunnen zijn in de informatievoorziening. Daarvoor hebben wij inmiddels meerdere keren onze excuses aangeboden. Wij, schooldirectie en bestuur, delen de mening van het ouderinitiatief dat het belangrijk is dat er gemengde scholen zijn in de stad. Ook wij zouden die school heel graag op één locatie gerealiseerd zien. Wij verschillen echter bij het volgende: wij hebben ons door deskundigen laten overtuigen dat dit niet mogelijk is op de ons toegewezen plek en dat een andere plek niet binnen afzienbare tijd, jaren, ter beschikking komt.

Er vindt, na overleg met de Vrienden van de Arent en de gemeente, nu een verdiepingsonderzoek plaats met een studie naar de nieuwbouwvariant op de huidige locatie van de school aan het Jaffahof en ten aanzien van de te verwachten bestemmingsplanprocedure. Het zou fantastisch zijn als het gebouw toch op één plek gerealiseerd kon worden. Of dat nieuwbouw betreft of een grondige renovatie met de uitstraling van nieuw is voor ons iets minder relevant.’

Rolf van den Berg vulde het voorgaande nog aan met:
‘Deskundigen stellen het eigenlijk andersom: door bouwkundigen, stadsontwikkeling etc. is gesteld dat één gebouw met gymzaal op deze locatie niet past. Op aandrang van de Vrienden wordt alsnog een verdiepingsstudie uitgevoerd om te bezien of het echt onmogelijk is, mede ten aanzien van de te verwachten bestemmingsplanprocedure. En een andere locatie schijnt evenmin mogelijk te zijn. Voor meer details moet u maandag echt bij de gemeente of bij onze huisvestingsmanager zijn.’

Wethouder
Wat zal het antwoord zijn van wethouder Hugo de Jonge op de brief van de Vrienden van de Arentschool? Hij was het die in 2013 de toezegging voor de nieuwbouw deed. Waarom de nieuwbouw tot dusver niet van de grond is gekomen? Dat heeft te maken met het aanvankelijke plan om een ‘doorbraak’ naar het Berkelpein te maken. Dat zou te duur zijn gebleken, ook omdat daarvoor woningen aan het Berkelplein (van Woonstad Rotterdam) zouden moeten worden afgebroken. Dat kwam nog’s langs toen de definitieve herinrichting van het Berkeplein werd gepresenteerd.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)