‘Een klap in het gezicht’

Nog maar iets meer dan twee maanden hebben de drie partners, Woonstad, Proper-Stok en ERA Contour, die samen de Ontwikkelings Combinatie Nieuw Crooswijk (OCNC) vormen, de tijd om met een oplossing te komen voor het stagneren van de sloop- en bouwwerkzaamheden in Nieuw Crooswijk als gevolg van financiële tekorten. Komen zij voor die tijd niet met een oplossing over de brug, dan trekt de gemeente Rotterdam haar financiële steun in en dreigt het project vroegtijdig tot een einde te komen. In de commissievergadering van dinsdag 26 maart, dit keer niet in de raadzaal aan de Oostzeedijk maar in ‘t Huys te Krooswijck, werd op verzoek van de PvdA tekst en uitleg gegeven door Dagelijks Bestuurder Lucas de Boer over de actuele stand van zaken met betrekking tot de herstructurering.

door Joëlle Stapelkamp

Dagelijks Bestuurder Lucas de Boer gaf aan het een terechte wens te vinden van de bewoners dat zij duidelijkheid willen over de toekomst van hun woning en hun wijk. “Het is vervelend om al meer dan acht jaar in onzekerheid te verkeren over je eigen woonsituatie.” Toch kon hij de Crooswijkers niet meer duidelijkheid verschaffen. “Ik zou jullie graag meer informatie willen geven, maar die informatie heb ik niet. Het is wachten op de OCNC en de gemeente Rotterdam.” Lucas de Boer zei aan de ene kant blij te zijn met de brief die wethouder Karakus naar de OCNC heeft gestuurd. “De druk komt nu eindelijk eens op de ketel. Er lijkt na al die jaren een einde aan de onzekerheid te komen.” Aan de andere kant ligt volgens de Dagelijks Bestuurder de onzekerheid nog altijd op de loer. Wethouder Karakus staat er namelijk sceptisch tegenover dat de partijen binnen de gestelde termijn met een oplossing over de brug komen. En wat dan? Wat als de OCNC-partners zich terugtrekken? Dat is iets wat de fractie van Leefbaar Rotterdam zich nadrukkelijk afvroeg. Volgens Lucas de Boer zijn er dan altijd nog partijen die Crooswijk nooit in de steek zullen laten. Hij doelde daarmee op de gemeente Rotterdam en de woningcorporatie Woonstad. “Zij zullen dan samen het plan voor Crooswijk, namelijk van deze wijk een prachtwijk maken, oppakken. Linksom of rechtsom, dat doel gaan we bereiken.” Voor de zomer zal er volgens de Dagelijks Bestuurder meer duidelijkheid zijn over de toekomst van het ooit zo ambitieuze stadsvernieuwingsproject. Al zullen de bewoners van Crooswijk waarschijnlijk tot na de zomer geduld moeten hebben. “Want”, zo zei Evert Polak van de PvdA. “als er over twee maanden duidelijkheid is, weten we eigenlijk nog steeds niets en zal er eerst weer een nieuw plan gemaakt moeten worden.”

BOOR
Ook de toekomst van de Pierre Bayle school, gelegen aan het Paradijsplein, zorgde voor de nodige opschudding onder de aanwezige bewoners. Stichting BOOR, verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Rotterdam en omstreken, heeft te kennen gegeven leegstand van schoolgebouwen te willen reduceren. De Pierre Bayle school groeit minder snel dan verwacht. Er zitten slechts circa veertig leerlingen op, wat tot gevolg heeft dat het pand voor maar ongeveer twintig procent wordt gebruikt. Bovendien is het één van de duurste basisschoollocaties in Rotterdam. Voor Stichting BOOR reden genoeg om deze locatie af te stoten.

Noen
De Islamitische basisschool Noen wil zich graag op deze locatie aan het Paradijsplein vestigen. Dat stuit op weerstand van bewoners, zo bleek onder andere uit het betoog van Marja Kerpel, actief bewoonster van Nieuw Crooswijk. De bewoners verwachten een toename van de parkeerdruk in de omgeving van de school, omdat veel kinderen van buiten de wijk zullen komen. Ook enkele deelraadsleden uitten hun onvrede. Zo plaatste de VVD vraagtekens bij de vraag hoe je nieuwe bewoners kunt aantrekken als er in de directe omgeving geen openbare basisschool is. Leefbaar Rotterdam sloot zich hierbij aan. “Voor nieuwe gezinnen, maar zeker ook voor gezinnen die hier al wonen, is dit een klap in het gezicht.” Al met al een boeiende commissievergadering waarin de emoties soms hoog opliepen, maar waarin échte duidelijkheid uitbleef.

foto:© Google Streetview