Geweldige kans of veel te krap

Een groot aantal bewoners van het Vredenoordplein, en directe omgeving, in Kralingen-West, is allerminst blij met de komst van het Melanchthon College aldaar. Ze kwamen in verzet en hun bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouw ligt bij de (gemeentelijke) Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC)

Aangezien er korte tijd geleden plotseling bomenkap dreigde, als voorbereidende werkzaamheid, en vervolgens sloop en nieuwbouw, vreesden de bewoners, toog een afvaardiging op vrijdag 18 november naar de voorzieningenrechter in het Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein. Doel: voorlopig niets doen op het Vredenoordplein. De rechter zei toe een belangenafweging te zullen maken en doet over een kleine twee weken uitspraak. De behandeling door de Algemene Bezwaarschriftencommissie heeft kennelijk geen opschortende werking.

De rechter liet zich door beide partijen, de gemeente Rotterdam en de bewoners, uitgebreid informeren. Dat de gebreken in het ontwerp niet het voornaamste punt van discussie was, meende zij goed te hebben begrepen. Ook een delegatie van het Melanchthon College was aanwezig. Het Melanchthon College is hard toe aan nieuwe huisvesting (thans nog op twee locaties, Oudedijk en Crooswijksesingel. Het Melanchthon is van mening dat de school de buurt kan ‘upgraden’ en is bereid mee te betalen aan de noodzakelijke herinrichting van het Vredenoordplein. ‘Een geweldige kans’, zegt de school. De overige vestigingen leveren nergens problemen op, stelt het Melanchthon. De gemeente Rotterdam is van mening dat het nieuwe schoolgebouw past binnen het bestemmingsplan. Zie ook: melanchthon.nl/kralingen/nieuws

De bewoners menen dat de school voor Voortgezet Onderwijs (VO) met veel te veel leerlingen, ca. 450, naar het Vredenoordplein komt. In het nog bestaande schoolgebouw, verlaten door basisschool De Kleine Wereld, pasten ca. 200 (kleinere) kinderen. De bewoners vrezen verkeerstechnische problemen, dat de speelruimte voor hun kinderen wordt beperkt en verschillen van mening met de planners over de beschikbaarheid van perkeerplekken. De bewoners vinden dat alternatieve plekken voor het Melachthon College niet serieus zijn onderzocht. ‘De ruimte op het Vredenoordplein is veel te krap’. Klik hier voor het bezwaarschrift van de bewoners en hier voor de bijlagen.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]