• Constituerend beraad Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk voortgezet

Op de dag van de installatie van de nieuwe Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, maandag 7 april, vond reeds de eerste vergadering, het zgn. constituerend beraad, plaats – in de Kralingse Arentschool. Voor alle (15) commissieleden: zie de foto verderop in deze Ster. De vergadering werd dinsdag 15 april voortgezet – in Galerie Kralingen. Alle vergaderpunten waren nog niet afgewerkt, waaronder de beëdiging van de commissieleden Paulette Verbist en Kevin van Eikeren, beiden PvdA. Bovendien was er nog geen voorzitter gekozen. Het is de bedoeling dat de maandelijkse vergaderingen door Kralingen-Crooswijk ‘zwerven’. Vermoedelijk is in mei Crooswijk aan de beurt.

In Rotterdam zijn de gebiedscommissies in de plaats gekomen van de deelgemeenteraden. De gebiedscommissies hebben een adviserende rol ten opzichte van de gemeenteraad aan de Coolsingel. Echter, hun adviezen, ten aanzien van buitenruimte, voorzieningen en veiligheid, wegen zwaar. De gemeenteraad kan daar niet zomaar van afwijken. De gebiedscommissies dienen op korte termijn een zgn. Gebiedsplan, met financiële onderbouwing, in te dienen bij de gemeenteraad. Als die is goedgekeurd en de gebiedscommissies handelen in overeenstemming daarmee, lijkt het onwaarschijnlijk dat de gemeenteraad dwars gaat liggen. Debora Lootsma is in het nieuwe bestel de zgn. gebiedsdirecteur voor Kralingen- Crooswijk. Zij stuurt de ambtenaren aan.

Mandaatregeling
In afwijking van de Mandaatregeling [in principe uniforme gemeentelijke regeling. Regelt bevoegdheden van de gemeente, de gebiedscommissies, gebiedsdirecteur, voorzitter en evt. vice-voorzitter(s) van de gebiedscommissie] vond de gebiedscommissie dat alle aanvragen boven 1.000,- vooraf aan de leden ter kennis moeten worden gebracht. Als er dan een meerderheid voor zou zijn om daarover te vergaderen, dan zou dat moeten worden geägendeerd. Voorts werd afgesproken dat in september van dit jaar de Mandaatregeling wordt geëvalueerd. Het werd tijdens deze vergadering nog’s gezegd: de bewonersinitiatieven zijn de ‘core business’ en de nieuwe gebiedscommissie moet die faciliteren, geld ter beschikking stellen, enz.

Wil u bezwaar aantekenen tegen een besluit? Dan moet u in het vervolg zijn bij de Gemeentelijke Bezwaarschriften Commissie. De beslissing op zo’n bezwaar komt wel terug in de vergadering van de gebiedscommissie. Heel veel duidelijk is er al met al nog niet zoveel. Waneer en waar is de volgende vergadering? Hoe worden de bewoners op de hoogte gehouden? Hoe komen bewoners en pers aan vergaderstukken? Als u naar www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk gaat, wordt u iets wijzer.

Onderschrift: Het tweede deel van het 'constituerend beraad' van de voltallige Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, op 15 april.  Achteraan van links naar rechts: Dave Geensen - gemeentelijk voorlichter van Rotterdam voor Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander, Debora Lootsma - Gebiedsdirecteur Kralingen-Crooswijk, Stef Oosterloo - technisch (tijdelijk) voorzitter, Bestuursdienst Rotterdam en Gea Alderliesten - ' vergaderondersteuner ' Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Stef Oosterloo zien we voorlopig niet meer terug, aangezien Rens Overdam (VVD) tot voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk werd gekozen.

Het tweede deel van het ‘constituerend beraad’ van de voltallige Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, op 15 april. Achteraan van links naar rechts: Dave Geensen – gemeentelijk voorlichter van Rotterdam voor Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander, Debora Lootsma – Gebiedsdirecteur Kralingen-Crooswijk, Stef Oosterloo – technisch (tijdelijk) voorzitter, Bestuursdienst Rotterdam en Gea Alderliesten – ‘ vergaderondersteuner ‘ Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Stef Oosterloo zien we voorlopig niet meer terug, aangezien Rens Overdam (VVD) tot voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk werd gekozen.

Meerderheid
Waar eenieder met spanning op wachtte: de verkiezing van de voorzitter en eventueel de vice-voorzitter( s) van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. John van Assensdelft van leefbaar Rotterdam vond dat hij, deel uitmakend van een van de grootste fracties en met de meeste voorkeursstemmen, recht had op die functie. Echter, hij nam genoegen met de functie van vice-voorzitter en schoof Rens van Overdam van de VVD naar voren als voorzitter. Het bleek dat de PvdA zich in dezen bij Leefbaar Rotterdam en de VVD had aangesloten. Tezamen vormen deze partijen een ruime meerderheid in de gebiedscommissie. Dit alles tot groot verdriet van Menno Janssen van de SP, die af wil van de ‘oude politiek’. Ook Jurryt Jannink van D66 was teleurgesteld, maar drukte zich diplomatiek uit. Het was te hopen dat dit het meest politieke besluit was van de gebiedscommissie, aldus Jannink. Na de verkiezing van de voorzitter werden John van Assendelft en Paulette Verbist, zonder problemen, gekozen tot vice-voorzitters.