De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk organiseerde de bijeenkomst ‘Vrijwillig ouder worden’ op woensdag 26 februari in zorgcentrum De Nieuwe Plantage in Kralingen. Martin van der Steen – NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), Hanneke Grootenboer – directeur Vrijwilligerswinkel (foto), José Bouwens – beleidsmedewerker Vraagwijzer en Marco Florijn – Rotterdamse wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Bestuur, waren de sprekers.

Martin van der Steen schetste het probleem dat ontstaat nu de overheid allerlei taken wil ‘afschuiven’ om te komen tot een participatie dan wel ‘doe’- maatschappij. Bij het ontwikkelen van initiatieven door de bewoners zijn een paar zaken van belang: 1. Eigen belang 2. Eigen voorwaarden 3. Gemeentelijke bijdrage moet mogelijk zijn, de regelgeving moet soepeler worden en evt. zelfs worden aangepast. Er ontstaat een totaal nieuwe verhouding tussen burgers, bedrijven, gemeenschap en overheid. Probleem blijft echter dat de bewonersinitiatieven vaak niet aansluiten op de bestaande regelgeving. Eigenlijk wil de overheid dat de ‘afgeschoven’ taken worden overgenomen zonder ervoor te betalen. Dat werkt niet! De overheid zal in allerlei gevallen de regelgeving moeten versoepelen en financiële ondersteuning moeten blijven geven om de continuïteit te handhaven.

Seniorenraad Kralingen-Crooswijk

 

MJ