Dirk Dekker stuurde de onderstaande brief namens Biljartvereniging Kralingen, Biljarvereniging Hofplein en Biljartvereniging Crooswijk naar de Rotterdamse gemeenteraad. De voorzitter en de secretaris van District Rotterdam van de Koninlijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)

Geachte leden van de gemeenteraad van Rotterdam, geachte leden van de commissie Mobiliteit, Recentelijk zijn wij, ondergetekenden, geïnformeerd over het besluit van de Gemeente Rotterdam om het betaald parkeerbeleid in Kralingen uit te breiden. Wij schrijven u om onze zorgen te uiten over de implicatie die dit heeft voor leden en bezoekers van Biljartverenigingen Kralingen, Crooswijk en Hofplein en willen u vragen constructief mee te denken aan een oplossing hiervoor. Biljartverenigingen Kralingen, Crooswijk en Hofplein zijn reeds vele jaren gehuisvest in de

Biljart Sociëteit Kralingen, aan de Adamshofstraat 29A in Rotterdam Kralingen. Het overgrote deel van de leden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en ruimschoots overschreden in veel gevallen. Dit geldt niet alleen voor deze verenigingen, maar voor veel biljarters algemeen, de gemiddelde leeftijd in de sport neemt toe en de sport vergrijst. Biljarten is een belangrijke sociale activiteit voor deze groep, het bevordert onderling contact en haalt mensen uit eenzaamheid en sociaal isolement.

Wij weten ook dat veel leden het niet heel breed hebben, velen van hen zijn aangewezen op AOW en pensioen. Om deze reden hebben wij ook zorgen om het nieuwe besluit van de Gemeente Rotterdam om het betaald parkeren uit te breiden. Leden die op de auto aangewezen zijn worden hierdoor tot fors hogere kosten gedwongen. Dat geldt zowel voor eigen leden als bezoekers

U begrijpt dat dit geen wenselijk neveneffect van de ingevoerde maatregel is. Wij willen voorkomen dat leden die biljarten als “uitje” hebben en zo hun sociale contacten kunnen onderhouden, door deze beleidsmaatregel worden gedwongen hun hobby op te geven.

Graag willen wij u verzoeken, om met ons in gesprek gaan, om te kijken wat de mogelijkvan de lokaliteit die er teamwedstrijden spelen. Wij vrezen dat hierdoor leden zich zullen laten uitschrijven. Naast de impact die de beslissing heeft op de leden zelf, is een ander gevolg dat – bij onvermijdelijke teruglopende ledenaantallen het voortbestaan van de verenigingen en lokaliteit in het gedrang raakt. En ook elders in het district, vanuit andere verenigingen, hebben wij reeds klanken opgevangen dat men vanwege de parkeerkosten liefst niet meer in Kralingen wil spelen.
heden zijn voor de leden van de biljartverenigingen en haar bezoekers om niet door deze maatregel getroffen te worden. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid tot uitgifte van een specifieke vergunning voor deze groep, bepaalde parkeerkaarten waardoor zij gratis of tegen gereduceerd tarief kunnen parkeren, of andere mogelijkheden die bij kunnen dragen om deze stijging te kunnen beperken of tenietdoen?

Wij zien uw reactie hierop met belangstelling tegemoet. En we zullen van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken in de commissie Mobiliteit. Met vriendelijke groet,

Dirk Dekker,
voorzitter Biljartvereniging Kralingen Ruud Boschman,
secretaris Biljartvereniging Kralingen Wim Koedood, voorzitter Biljartvereniging

Hofplein Wilmar Rietveld, secretaris Biljartvereniging


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.