Via een gezamenlijke brandbrief spreken vijftien partijen uit de Krimpenerwaard minister Adema aan op zijn verantwoordelijkheid om uitheemse rivierkreeften te bestrijden. Gezien de enorme schade die de tientallen miljoenen kreeften in het gebied veroorzaken, manen zij de minister om met spoed gericht actie te ondernemen om de opmars van uitheemse rivierkreeften voortvarend en effectief terug te dringen.

Aanpak tot nu toe onvoldoende
In Nederland is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk voor het bestrijden van invasieve uitheemse rivierkreeften. De aanpak tot nu toe (sinds 2016 toestaan van commerciële bevissing door de beroepsvisserij) blijkt onvoldoende effectief. In de afgelopen jaren is de kreeftenpopulatie explosief gegroeid.

Schade en risico’s voor landbouw, natuur en water
De enorme hoeveelheid kreeften in de Krimpenerwaard vormen een ernstige plaag met schade en risico tot gevolg. De kreeften graven holen en lange gangen, waardoor (agrarische) grond verzakt en oevers instabiel kunnen worden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor vee en landbewerking, grondverlies en extra kosten voor herstel- en baggerwerkzaamheden. De kreeften zijn veelvraten die zich snel voortplanten. Dit bedreigt de biodiversiteit en natuur in de Krimpenerwaard, waar leeg- en kaalgevreten sloten nu stil en levenloos zijn. De hoeveelheid waterplanten is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit leidt tot achteruitgang van de ecologische waterkwaliteit. Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven.

Niet nog meer tijd verliezen
De nood is hoog, ervaren de vijftien partijen. Daarom vragen zij minister Adema dwingend om daadkracht te tonen door binnen afzienbare tijd de uitheemse rivierkreeften grootschalig, duurzaam en georganiseerd te bestrijden.

Gedeelde zorg

De partijen die de minister gezamenlijk een brandbrief sturen over de urgentie van de kreeftenaanpak zijn:

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Provincie Zuid-Holland
 • Gemeente Krimpenerwaard
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Land- en Tuinbouworganisatie Noord, Krimpenerwaard
 • Agrarisch Jongeren Kontakt Krimpenerwaard
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard
 • Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard
 • Zuid-Hollands Landschap
 • Natuurbeheer collectief Krimpenerwaard
 • Groenalliantie Midden-Holland
 • Visserij Jan de Waard
 • Good Fish Foundation
factsheet_Amerikaanse_rivierkreeften_in_de_Krimpenerwaard-NIEUW

(Ingezonden mededeling hhsk)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.