Zaterdag 14 februari is onze locatie aan het Vredenoordplein 10 verwoest door een brand. Er is niemand gewond geraakt, maar helaas was het pand niet meer te redden. Gelukkig hebben we op korte termijn een nieuwe locatie voor ons buurtcentrum kunnen vinden.

brand in buurtcentrum op Vredenoordplein

Nieuw buurtcentrum
De nieuwe locatie van het centrum is een pand, ook aan het Vredenoordplein maar dan aan de overkant. De ruimtes zijn van Woonstad en werden voorheen gebruikt als kantoorpand. Het is zeer geschikt om, na verbouwing, te dienen als centraal buurtcentrum. Niet alleen omdat het schuin tegenover ons oude pand ligt, maar ook omdat het een zaal heeft voor activiteiten, een keuken, kantoorruimte, twee kleinere ruimtes voor verschillende doeleinden en een spreekkamer.

buurtwerk02

Nieuwe locatie op Vredenoordplein 53

Doel van het buurtcentrum
Het buurtcentrum wil een centrale rol spelen in de buurt waar we mensen van verschillende leeftijden en culturen samen brengen. En waar we de faciliteiten hebben om tal van bewonersgroepen een plaats te bieden zelf actief aan de slag te gaan en wensen en dromen te verwezenlijken. Ook blijven wij met netwerkpartners en bewoners de samenwerkingen aangaan. Met name om bewoners dichter bij elkaar te brengen. Wij ondersteunen bewoners in het ontplooien van (buurt)initiatieven.

buurtwerk
Kinderen in actie voor het buurthuis

Activiteiten buurtcentrum
Naast de initiatieven en ideeën die bewoners zelf bij ons gaan opzetten en ontplooien, krijgen ook de reguliere activiteiten weer een plekje. Denk dan aan de ouder-kind activiteiten, de voorlichtingen en dialogen, jongens,-en meidenclubs et cetera.

Feestelijke opening
Wij hopen dat het buurtcentrum van Buurtwerk eind april/begin mei in gebruik kan worden genomen voor bovenstaande doeleinden. Het centrum wordt feestelijk geopend. Wij informeren u tegen die tijd over deze opening.

www.buurtwerk.nl

buurtwerk-logo

Over Buurtwerk
Buurtwerk is actief op het gebied van sociaal-cultureel werk, activering, advies, jongerenwerk en – informatie. Omdat wij van oorsprong een Rotterdamse organisatie zijn, geloven wij niet alleen in mooie woorden. Maar vooral in daden.

Ons doel is om mensen en buurten te laten groeien op eigen kracht. Vaak is daarvoor alleen wat extra steun nodig. Maar soms ook meer. Wij helpen waar nodig is, zoeken naar creatieve oplossingen, motiveren, stimuleren, brengen mensen samen en leggen verbindingen. Tussen buurtbewoners onderling maar ook met (dienstverlenende) lokale partners en organisaties in de buurt.

Buurtwerk inspireert
Buurtwerk ziet het als haar belangrijkste taak om mensen te inspireren. Om zo het beste uit zichzelf en uit hun buurt te halen. Wij activeren, ondersteunen en faciliteren bewoners om in hun buurt een actieve rol te nemen, een bijdrage te leveren aan het sociale leven in de buurt. En om zelf altijd te blijven leren en te ontwikkelen.

Onderdeel van de SWKGroep
Wij zijn onderdeel van Stichting SWKGroep. Een toonaangevende onderneming in buurtwerk en kinderopvang in Nederland. De SWKGroep biedt ons bestuurlijke en bedrijfskundige ondersteuning. Vanuit haar visie ontwikkelt de SWKGroep eigentijdse concepten voor oplossingen in zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. En brengt deze in de praktijk. De werkwijze is innovatief, kostenefficiënt, sociaal én gericht op kwaliteit en samenwerking. Wij investeren in eigen kracht! Door het delen van elkaars kennis, ervaring en netwerk. Hierdoor kunnen wij ons volledig richten op het buurtwerk.