‘Ik kan er slechts naar gissen’

De commissievergadering Wonen/Fysiek en Economie van woensdag 19 juni stond vrijwel geheel in het teken van herstructurering. Zo werd het herstructureringsplan voor Jaffa gepresenteerd, werden de plannen voor de herinrichting van de Oostzeedijk Beneden kenbaar gemaakt en kwam de voortgang van de herinrichting van de Oudedijk aan bod.

door Joëlle Stapelkamp

Het gebied tussen de Sophiakade en de Vlietlaan (Jaffa-Zuid) wordt helemaal vernieuwd. Onder de projectnaam ‘De Weg naar Kralingen’ worden de komende tijd 348 woningen gesloopt en vervangen door zo’n 200 nieuwe eengezinswoningen en appartementen. Met de herstructurering hoopt de deelgemeente de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Uit de presentatie van ontwikkelaar (woningcorporatie) Woonstad Rotterdam kwam naar voren dat er meer koop- en minder huurwoningen worden opgeleverd dan in de huidige situatie het geval is en worden de huidige drie straten teruggebracht naar twee. De sloop is inmiddels gestart en zal waarschijnlijk tot december duren. De commissieleden hadden na afloop van de presentatie de mogelijkheid om te reageren. De PvdA gaf aan blij te zijn met de beoogde uitstraling van de ‘nieuwe’ wijk en de manier waarop deze aansluit bij de stijl van Kralingen. Zij uitte wel haar zorgen over overlast door de aan- en afvoer van sloopen bouwmaterialen. Het CDA vroeg zich af hoe het is gesteld met de ontsluitingen van de wijk gedurende het sloop- en bouwproces in het licht van eventuele calamiteiten. Woonstad gaf op haar beurt aan dat de bouwroute nog bepaald moet worden, maar dat men erop kan rekenen dat daarbij gekeken wordt naar hoe de overlast tot een minimum beperkt kan worden. Ook gaf Woonstad aan dat gebouwen te allen tijde toegankelijk moeten zijn voor hulpdiensten en als dit in de praktijk niet het geval blijkt te zijn, er actie ondernomen zal worden. De eerste oplevering zal naar verwachting begin 2015 plaatsvinden. Voor meer informatie zie: dewegnaarkralingen.nl

Oostzeedijk Beneden
De plannen voor de herinrichting van de Oostzeedijk Beneden (van Excelsior tot Speelmanstraat) stammen al uit 2001, maar nu lijkt er dan echt werk van gemaakt te worden. “De uitvoering wordt gestart in de zomer en eind november is de herstructurering als het goed is klaar”, aldus deelgemeentelijke projectleider Buitenruimte Esther Hoenderop. De herinrichting moet de verkeerschaos verhelpen, meer parkeergelegenheid realiseren, voor comfortabelere en veiligere fietsroutes zorgen en de verkeersveiligheid bij de Nieuwe Park Rozenburgschool (NPRS) verbeteren. Het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Oostzeedijk Beneden (stad-inwaarts) tussen de Hoflaan en het viaduct en het aanbrengen van fietsstroken aan beide zijden van de rijbaan moeten hiervoor zorgen. Ook zal het eenrichtingsverkeer in de Hoflaan en de Waterloostraat (zuidelijke gedeelte) worden omgedraaid. De meest opvallende aanpassing is het aanbrengen van een vlonder voor voetgangers tussen de Vijverweg en de Essenweg. Het aanleggen van een stoep is volgens Hoenderop onmogelijk in verband met boomwortels, maar gezien de veiligheid wel noodzakelijk. Daarom is er gekozen voor een vlonder, zodat de boomwortels geen belemmering vormen. De partijen zijn over het algemeen positief gestemd over het plan, maar vragen zich wel af waarom er twaalf jaar overheen is gegaan voor er actie is ondernomen. Hoenderop: “Daar heb ik helaas geen antwoord op. Ik kan er slechts naar gissen…”

Oudedijk

Herinrichting Oudedijk
Op vrijdag 23 november j.l. werd de grote herinrichting van de Oudedijk gevierd door de gemeente, deelgemeente en RET, maar nog altijd is het project niet af. Er wordt nog hard gewerkt om de resterende werkzaamheden te voltooien. Het gaat hierbij veelal om onvolmaaktheden en niet altijd even goed doordachte zaken die aangepast moeten worden, zoals een ontbrekende fietsoversteek bij Albert Heijn Kralingen (deze is afgelopen week gerealiseerd), elektronische banners die niet werken en putdeksels die niet goed sluiten waardoor ze voor geluidsoverlast zorgen. Met name het CDA gaf aan het slordig te vinden dat er na afronding van de herinrichting nog zoveel kleine aanpassingen gedaan moeten worden. “Ik reken erop dat het Dagelijks Bestuur snel actie onderneemt.” Het Dagelijks Bestuur gaf op haar beurt te kennen dat er inderdaad fouten zijn gemaakt, maar niet meer dan bij andere grootschalige projecten. “Overal worden fouten gemaakt. Het verschil is dat wij er open over communiceren.” Volgens Dagelijks Bestuurder Jock Geselschap wordt er hard gewerkt om de resterende werkzaamheden zo snel mogelijk te voltooien. “Eerst moeten de fouten zijn opgelost, pas dan is het project Oudedijk afgerond en kan er een streep onder worden gezet.”