Voor kinderen en hun ouders die willen leren goed en veilig om te gaan met paarden – verzorgen, opzadelen, etc. organiseert de Rotterdamsche Manège in samenwerking met de Hippische Alliantie Rotterdam een cursus Paard & Welzijn op 30 september, 7 en 14 oktober a.s. Tijdens de cursus, die uit 3 bijeenkomsten bestaat, komen de belangrijkste onderdelen van de cursus Paard en Welzijn (ontwikkeld door de FNRS en KNHS) aan de orde in theorie en praktijk.

“Wat zit er nu eigenlijk in biks en waarom is het goed voor een paard? Dat borstelen is wel leuk maar waarom moet dat eigenlijk? Mijn moeder vindt het eng om de singel strakker te zetten!” Het zijn zo maar wat vragen die door kinderen en hun ouders die beginnen met paardrijden gesteld worden. De cursus Paard & Welzijn geeft antwoorden op deze en heel veel andere vragen en zorgt dat beginnende ruitertjes en hun ouders veilig en met vertrouwen met de pony’s en paarden omgaan.

De cursus kost 50,- voor ouder en kind inclusief het fraaie cursusboek, contant te voldoen op de eerste cursusdag. Inschrijven kan via mail: info@jockeyclub.nl met vermelding van Paard & Welzijn en de contactgegevens.

Hippische Alliantie
Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam vertegenwoordigen het CHIO Rotterdam, de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar de drie pijlers, topsport, breedtesport en aangepaste sport waarmee het samenwerkingsverband de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal wil stimuleren én gezamenlijk vorm wil geven aan een sociaal maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten.