Precies een week geleden deden zich toevallig tegelijk twee gebeurtenisjes voor die, uiterlijk bezien, niets met elkaar uitstaande hadden, maar die onder de oppervlakte een diepe samenhang vertonen.

(1) In de drukkerij op Campus Woudestein rolde mijn boekje ‘Ontmoetingen met de tijdgeest’ van de persen waarvan ik de omslag als plaatje bijgevoegd heb. (2) Op dezelfde dag opende Trouw de krant met nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): ‘Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat lichamelijk gezonde mensen die levensmoe zijn euthanasie moeten kunnen krijgen. … Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder 3600 Nederlanders. De samenhang tussen de beide gebeurtenisjes is dat ik dat onderzoekresultaat van het CBS in mijn boekje voorspeld heb. Daarover gaat de rest van dit stukje.

‘Binnenkort zal er een een soort consultatiebureau voor de mens in de laatste fase van het leven komen’, voorspel ik in ‘Ontmoetingen met de tijdgeest’. ‘Een ploeg speciaal voor dit soort werk opgeleide zorg-professionals zal de laatste-levensfase-mens terzijde gaan staan. Elke burger zal voortaan op de dag waarop die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, een uitnodiging krijgen voor een gesprek met een medewerker van dit bureau. Dit gesprek zal een hartig consult inhouden over de invulling van deze laatste levensfase – met name over de mogelijkheden tot actieve beëindiging ervan door het subject zelf. Aan het einde van het gesprek zal de “laatste-levensfase-mens” het aanbod krijgen voor een persoonlijke coach voor deze laatste fase: de zogeheten “levenseindebegeleider”’. Wikipedia heeft hierover zelfs al een lemma. Het telt ruim 600 woorden, heeft zeven literatuurverwijzingen en is voor het laatst bewerkt op 2 september 2019 om 17:53.

Intussen blijk ik niet de enige te zijn geweest die iets van deze strekking voorspeld heeft. In de Volkskrant van 11 september schreven twee auteurs hierover. De ene is Martijn van Winkelhof (fiscalist, bedrijfskundige en publicist) , de andere is Adjiedj Bakas (‘spreker en schrijver’; hij is ook ‘Trendwatcher des Vaderlands’ [NRC] en beschrijft in zijn boeken hoe de samenleving, de economie en het leven van mensen gaan veranderen op basis van de trends die hij signaleert. Van zijn boeken werden meer dan 1.000.000 stuks verkocht, hij geeft 200 lezingen per jaar in binnen- en buitenland).

Dit stukje is een vervolg op mijn stukje in de vorige Ster: desteronline.nl/een-nieuw-format-voor-de-uitvaart Het boekje dat ik vandaag in de aanhef van mijn stukje noem, heeft maar liefst drie ondertitels. Ze verdienen alle drie enig commentaar: (1) ‘Eerste voorlopige, tentatieve versie in “boek”vorm’. Ik ben intussen al een eind op weg naar een volgende versie. (2) De ondertitel van het nu afgebeelde boekje ‘Een verhaal over vrijheid, sterfelijkheid en identiteit’ zal dan worden ‘Filosofische mijmeringen over voltooid leven, reïncarnatie en storytelling’. In een volgend Ster-stukje zal ik anticiperend daarop erop terugkomen. (3) ‘Requiem op het uitvaartbedrijf’ verwijst naar wat ik twee weken geleden op De Ster Online schreef: desteronline.nl/mij-spreken-de-woorden-een-tale. De digitale tekst van dit boekje staat overigens, mèt bijna 200 eindnoten, als pdf op  kairos-kr.nl. Wie de fysieke boekjestekst wil hebben, kan die tegen kostprijs (€ 3,- exclusief eventuele verzendkosten) van mij bekomen (hugo@verbrugh.nl). (H.V)

‘Voor zelfeuthanasie ontwikkelt zich al een private infrastructuur’, stellen zij. ‘Of politici het leuk vinden of niet, er zijn veel indicaties dat de burger zelf zijn eigen euthanasie wil, kan en veilig gaat regelen. … Dankzij moderne technologie en het vrije verkeer van goederen en kennis is er niets dat deze ontwikkeling kan stoppen; … Het initiatief van D66 sluit naadloos aan bij deze onstuitbare ontwikkelingen in de praktijk en breedgedragen wensen in de samenleving.’ En dan komt (met accentuering in de vorm van KAPITALEN van mij) de uitsmijter (= pakkende conclusie of slotzin van een tekst … . Het doel van de uitsmijter is om de tekst samen te vatten en de lezer aan te zetten tot een bepaalde gedachte of handeling): ‘De Tweede Kamer zou Dijkstra’s wetsvoorstel IN DANKBAARHEID moeten aannemen.’

‘Dankbaarheid’ in de politiek – dat is volgens mij een NOVUM [= nieuw feit en/of omstandigheid, op grond waarvan kan worden teruggekomen op een zaak]. Waarvan hierbij acte.

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.