“De DCMR zal nog een hele tijd nodig zijn”.

Na 18 jaar neemt directielid Maarten de Hoog afscheid van DCMR Milieudienst Rijnmond. Een moment om bij stil te staan. Oud-directielid Arie Deelen ging in gesprek met Maarten. Het resultaat is een openhartig, persoonlijk video-document.

Directeur Rosita Thé: “In deze film zien we Maarten zoals hij is; een gezaghebbend persoon, een vat vol kennis over milieu en de rol die eenieder daarin kan en moet spelen. Maar bovenal als een aimabel mens. We gaan hem missen.”

Trots
Maarten de Hoog wil, nu hij met pensioen gaat, meer tijd nemen voor familie en vrienden, de zorg en onderhoud aan het monument waarin hij woont en de Bed & Breakfast die zijn vrouw runt. Maar hij wil zich ook, als zelfstandig adviseur, blijven inzetten om complexe vragen op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven op het gebied van milieu, veiligheid en energie op te lossen. Maarten: “Ik heb 18 jaar gewerkt bij de DCMR aan grote maatschappelijke uitdagingen en er is daadwerkelijk veel bereikt. Ik ben trots op de schonere, veiligere en gezondere leefomgeving in de Rijnmond, die door de inzet van velen bij bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties is bereikt.”

DCMR nog altijd nodig
“De inspiratie voor mijn werk vond ik bij mijn deskundige en bevlogen collega’s bij de DCMR en al die anderen die willen werken aan een betere toekomst”, aldus Maarten. “De missie van de DCMR is nog altijd actueel. Juist op dit moment waarin grote veranderingen zichtbaar gaan worden. De energietransitie en de circulaire economie zullen de omgeving waarin de DCMR en bedrijven werken structureel veranderen.”

Openhartig gesprek Op www.dcmr.nl/maarten-talks staat het openhartige gesprek dat oud-directeur Arie Deelen had met Maarten de Hoog. Hij blikt terug op successen, maar ook op pijnlijke momenten. En hij kijkt vol optimisme vooruit naar een tijd waarin we steeds meer gezamenlijk, maar ieder vanuit zijn eigen rol, de schouders blijven zetten onder een gezonde, veilige en schone leefomgeving.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.