• Verkiezingen gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 19 maart

Van niks op nummer één. Nou ja van niks… Jurryt Jannink (1977) is al wel wat jaren politiek actief, maar in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk is hij nog een groentje.

door Joëlle Stapelkamp

Hij woont nu ruim drie jaar in Kralingen en is de D66- fractie in de deelgemeente actief gaan volgen. Zodoende leerde hij relatief snel de deelgemeentelijke politiek kennen. Die kennis en zijn politieke ervaring als campagnecoördinator en raadscommissielid voor D66 in de gemeente Renkum (Gelderland), maakte dat hij door de leden op nummer één van de D66-lijst voor de Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk werd gezet. “Ik vind het een sterke zet dat zittende leden niet doorgaan. Continuïteit is op zich goed, maar het risico bestaat dat je doorgaat zoals je altijd al hebt gedaan. Met de invoering van deze nieuwe bestuursvorm, de gebiedscommissie, is het tijd voor verandering en dus voor nieuwe gezichten.”

D66
Jurryt koos ooit voor D66 omdat hij het liberale gedachtengoed, mensen de ruimte geven zelf initiatief te nemen, deelt. “Kaders stellen is belangrijk, maar je moet mensen niet gaan vertellen hoe ze hun leven moeten leiden. De burger die het voortouw neemt in plaats van de overheid, dat is D66 en dat past bij mij. Het getuigt van vertrouwen in de burger.” De VVD heeft zo’n zelfde ideaal? “Ik vind dat de VVD een wat negatiever mensbeeld heeft. De focus ligt bij de VVD daarom ook meer op repressie. D66 heeft in de basis een wat optimistischer beeld en denkt dat de mens meer geneigd is tot het goede. Het is een nuanceverschil, maar juist dat verschil houd je scherp.”

De verkiezingsprogramma’s liggen volgens Jurryt lokaal eigenlijk altijd redelijk dicht bij elkaar. “Iedereen wil het beste voor het gebied en de bewoners. D66 is de partij van het burgerinitiatief, zeker als het gaat om de lokale politiek. D66 wil mensen écht de ruimte bieden om invulling te geven aan hun eigen leefomgeving. Dat moet je stimuleren, zeker nu er handvatten zijn aangereikt door de invoering van de gebiedscommissies.” Volgens Jurryt gaat het in de gebiedscommissies niet alleen om een avondje meepraten over plannen, maar ook om het daadwerkelijk nemen van beslissingen. “Natuurlijk moeten voorstellen uiteindelijk nog naar de Coolsingel voor goedkeuring, maar de invloed van bewoners wordt wel degelijk groter.”

Speerpunten
Levendigheid en voorzieningen, veiligheid en Nieuw Crooswijk zijn belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van D66. “De Lusthofstraat en de Oudedijk zijn mooi opgeknapt, maar de Vlietlaan en de Crooswijkseweg kunnen nog wel een impuls gebruiken.” Hij wil de leegstand aanpakken door nadrukkelijker in te zetten op tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld door zogenaamde pop-up stores. De deelgemeente is daar volgens hem tot nu toe nog veel te afwachtend in geweest. Ook tegenover een uitbreiding van de horecavoorzieningen staat de D66-lijsttrekker niet afwijzend. Hij geeft als voorbeeld kleinschalige restaurantjes in huiskamersfeer. Je ziet in andere grote steden dat die bijdragen aan de levendigheid van woonbuurten.

Bij het punt veiligheid denkt Jurryt vooral aan de wijk Rubroek. “Deze wijk kent een daling op de veiligheidsindex. Het is een wijk die vaak een beetje uit het oog wordt verloren. Het gaat er net niet slecht genoeg voor veel aandacht en niet goed genoeg voor een jubelstemming.”

Jurryt Jannink bij het ‘Crooswijkerzand’, de kale vlakte in Nieuw Crooswijk, voorheen het Wandeloordgebied, waar bewoners zich opmaken om dat tijdelijk in te richten. (binnenkort meer daarover in De Ster) Jurryt: “Zó ziet D66 het graag: bewoners die het heft in eigen hand nemen”.

Jurryt Jannink bij het ‘Crooswijkerzand’, de kale vlakte in Nieuw Crooswijk, voorheen het Wandeloordgebied, waar bewoners zich opmaken om dat tijdelijk in te richten. (binnenkort meer daarover in De Ster) Jurryt: “Zó ziet D66 het graag: bewoners die het heft in eigen hand nemen”.

Nieuw-Crooswijk is de andere wijk waar D66 veel aandacht voor heeft. “Het ontwikkelplan voor de wijk is bijna geïmplodeerd, omdat woningcorporatie Woonstad geen middelen meer heeft. Gelukkig hebben de bewoners een plan ingediend voor tijdelijk gebruik van de thans braakliggende bouwgrond. Niet dankzij de deelgemeente, maar juist ondanks.” En dat is iets wat enorm voor de bewoners spreekt en wat hele mooie perspectieven biedt voor de gebiedscommissies.