Kralingen-Crooswijk zet initiatief nemers in het zonnetje en omarmt boezemvrienden

De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vindt dat je goede tradities in ere moet houden. Diegenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het gebied kunnen ook dit jaar in het openbaar een blijk van waardering ontvangen.

Nieuw daarbij is dat bewoners worden opgeroepen om hiervoor personen of organisaties en groepen te nomineren. Zo wordt voor komen dat iemand over het hoofd wordt gezien en worden de bewoners erbij betrokken.

De Gebiedscommissie kent twee soorten onderscheidingen:

‘Het Zonnetje’
een aanmoedigingsprijs voor de leukste en/of best geslaagde bewonersinitiatieven. Het gaat daarbij om de bewonersinitiatieven die in het afgelopen jaar zijn ondersteund door de Gebiedscommissie of de voormalige Deelgemeente, maar ook initiatieven die niet financieel zijn ondersteund of al langer lopen komen in aanmerking.

‘De Boezemvriend’
Dit is de hoogste onderscheiding die Kralingen-Crooswijk kent. Ze wordt toegekend aan een persoon of (bij uitzondering) organisatie die zich op zeer bijzondere wijze voor Kralingen-Crooswijk heeft ingezet.

Een jury, bestaande uit leden van de Gebiedscommissie, zal uit de genomineerden een keuze maken. De onderscheidingen zullen worden uitgereikt tijdens een oudejaarsbijeenkomst in december.

Iedereen die suggesties heeft voor personen, groepen of organisaties die voor één van deze onderscheidingen in aanmerking zouden moeten komen wordt opgeroepen deze in te dienen vóór 1 december 2014 bij gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl , voorzien van een onderbouwing.

Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk logo