Ombudsman nam klacht in behandeling

‘Koude billen, dan ga je op tijd weg’

In september 2012 besloot de deelgemeenteraad van Kralingen-Crooswijk om het sportveld in de Robert Baeldestraat te verhuizen naar de Speelmanstaat, op het grasveld voor de woningen. Dat hakte er in bij de bewoners daar. De overlast van voetballers en hangers op de huidige plek zou gewoon meeverhuizen naar de nieuwe plek, zo was de angst. En nu het in de Robert Baeldestraat niet was gelukt de overlast onder controle te krijgen, zou dat in de Speelmanstraat dan wel lukken?

door Coby Jansen

De bewoners vonden de oppositiepartijen aan hun zijde maar de coalitiepartijen PvdA en VVD gaven met hun 1 stem meer in de deelraad, de doorslag: de sportplek moet verhuizen. Bestuurder Lucas de Boer zegde toe alles in het werk te stellen om met de bewoners afspraken te maken over het gebruik en het beheer van de nieuwe sportplek en ver mee te willen gaan in voorstellen van bewoners daarover. De Boer gaf ook aan dat hij de nieuwe kooi in gebruik wil hebben als in 2013 het betere weer aanbreekt.

Dialoog
Er moest haast gemaakt worden, zoveel was duidelijk. Er werd een zgn. dialooggroep gevormd met daarin bewoners, jongeren, studenten van de twee verenigingen vlakbij, wijkagenten, jongerenwerkers en ambtenaren, waarbij de voorzitter. De bewoners zijn nog steeds tegen de komst van de sportplek maar ze hebben besloten om wel mee te doen aan de dialoog. Dan heb je tenminste nog enige invloed, als het goed is tenminste, zo redeneren de bewoners.

Entree
Tijdens de derde dialoogbijeenkomst op 21 februari j.l. presenteerden de ambtenaren een tekening van de plek in zijn omgeving. Hierin zijn de afspraken uit de tweede bijeenkomst verwerkt. Dat zijn: – het hek dat het veld (van 18 bij 28 meter) aan alle zijden omsluit wordt niet hoger dan 4 meter; daarboven is een speciale fundering vereist en die past niet binnen het budget voor de nieuwe plek; – de palen worden met zand gevuld, wat minder herrie oplevert als de bal tegen de kooi knalt; – de plek wordt afsluitbaar en overdekt met een net, tegen het risico dat de bal op straat komt; – er kan alleen worden gevoetbald, dus basketbal is niet meer mogelijk; – aan de kant van de woningen in de Speelmanstraat komt beplanting van groepjes bomen langs het hek om de kooi wat uit het zicht te houden; – er komt een zachte ondergrond van kunstgras; – de entree ligt aan de kant van de Willem Ruyslaan, dus niet bij de woningen aan de Speelmanstraat. Dat was een harde eis van de bewoners.

Jammer
Een aantal jongeren zegt dat jammer te vinden. Er komen ook kinderen en voor hen is het veiliger als ze aan de kant van de woningen de voetbalkooi in en uit kunnen. Met die zorg heeft de ontwerper van Stadsontwikkeling al rekening gehouden door een extra hek langs de Willem Ruyslaan in te plannen. Bovendien is op deze weg een middengeleider gedacht, wat de weg hier smaller maakt en waardoor het verkeer vaart moet minderen. De eis van de bewoners om de ingang aan die kant te plaatsen wordt dus gehonoreerd.

Nieuw gras
De plek buiten de kooi krijgt nieuw gras en omdat de verwachting is dat de bezoekers hun eigen routes zoeken (zgn. olifantenpaadjes) is alvast een verhard pad vanaf de hoek van de Speelmanstraat- Robert Baeldestraat diagonaal naar de ingang van de kooi bedacht.

Schoon
Bij de ingang, maar binnen de kooi, komen 4 bankjes te staan, van metaal, want deze zijn vandaalbestendig en je krijgt er koude billen van. Dan ga je op tijd weg, aldus een van de jongeren. Ook zitten er prullenbakken in het programma. Een van de jongens zegt toe de plek schoon te houden van blikjes etcetera, maar of hij daar nog tijd voor heeft als hij ‘huisje, boompje, beestje heeft’ kan hij niet garanderen. Natuurlijk regelt hij dan een opvolger.

sportveld in de Robert Baeldestraat

sportveld in de Robert Baeldestraat

Openingstijden
Dan komt een onderwerp aan de orde dat de gemoederen flink verhit: de openingstijden en verlichting van de kooi. Bewoners willen een kortere openingstijd dan de voetballers. Een van de jongens zegt het zeer te waarderen dat de bewoners al zoveel accepteren dus nu moeten de jongens luisteren naar de bewoners. Dat valt nog niet mee maar uiteindelijk komt er een tussenvorm aan bod waar men wel oren naar heeft. Deze komt neer op een onderscheid tussen werkdagen, met vroegere sluitingstijden, en weekenddagen. Ook verschil in zomer en winter krijgt bijval. De verlichting (die alleen naar beneden mag schijnen) gaat uit op het moment van sluiting van de kooi. Afgesproken wordt om de bestuurder van de deelgemeente die er over gaat meerdere alternatieven voor te leggen.

Regelmatig evalueren hoort er bij en dat moet na een paar maanden gebeuren, dat inzicht wordt breed gedeeld. De bewoners benadrukken dat het mogelijk moet zijn om bij overlast de sluitingstijden te vervroegen.

Leefbaarheid
De laatste besluiten over dit plan zijn binnenkort te verwachten. Dan lijken realisering en gebruik van de voetbalkooi ook niet ver meer weg. De deelgemeente is van plan om voor het gebied, – ruwweg Chris Bennekerslaan, Robert Baeldestraat, Willem Ruyslaan, Speelmanstraat – gezien de concentratie van voorzieningen die mensen van allerlei pluimage aantrekken, een leefbaarheidscommissie in te stellen. Hopelijk gebeurt dit snel en actief zodat het voor bewoners ook leuk blijft!

Ombudsman
Een van de bewoners van de Speelmanstraat heeft zich bij de Ombudsman van Rotterdam gemeld met een klacht over de gang van zaken rond de verplaatsing van het sportveld. De Ombudsman heeft eind januari jl. aan de bewoner en het bestuur van de deelgemeente laten weten dat hij de klacht gaat behandelen. Zoiets is niet vanzelfsprekend als de Ombudsman een klacht binnenkrijgt. Beide partijen kunnen nog reageren op zijn eerste rapport. Daarna geeft de Ombudsman zijn mening over de gang van zaken.

Volgens deelraadsvoorzitter Lucas de Boer beoordeelt de Ombudsman alleen de besluitvorming van het dagelijks bestuur. Daarover is immers geklaagd, niet over het het besluit dat de deelraad vervolgens nam, na het horen van omwonenden, om het dagelijks bestuur in dezen groen licht te geven. Mocht de Ombudsman tot de slotsom komen dat er het nodige mankeert aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur, dan is het aan de deelraad om daar al dan niet wat mee te doen, aldus deelraadsvoorzitter De Boer.