De samenleving verandert: de overheid laat meer los en geeft burgers meer de ruimte. Daar hoort ook een nieuwe regeling bij. Initiatieven van bewoners kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden binnen de regeling Burgerkracht. De subsidie Buurtgeld komt hierdoor te vervallen.

Nieuwe subsidieregeling vanaf 1 augustus

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk heeft voor de inwoners die graag initiatieven willen uitvoeren in hun buurt budget beschikbaar.Inwoners, bewonersgroepen, stichtingen of verenigingen die activiteiten organiseren voor de bewoners kunnen een aanvraag doen.

De criteria zijn veranderd
Een nieuwe regeling betekent ook nieuwe criteria. Om subsidie te ontvangen voor een bewonersinitiatief moet het initiatief voldoen aan één of meer van de volgende punten:

  • In het initiatief is het principe van wederkerigheid terug te vinden (mensen doen iets voor elkaar);
  • Actief burgerschap en participatie: meedoen en/of stimuleren van meedoen en erbij horen;
  • Preventie: het voorkomen van armoede, taalachterstand, overlast, sociaal isolement;
  • Vorming, educatie en/of emancipatie: activiteiten, cursussen, projecten en voorlichting gericht op het bevorderen van kennis, begrip, inzicht en vaardigheden;
  • Toeleiding naar wijkvoorzieningen (bijv. wijkservicepunten);
  • Talentontwikkeling;
  • Vrijwilligersactiviteiten voor kwetsbare wijkbewoners;
  • Schoon, heel en veilig: activiteiten van bewoners die bijdragen aan een schone, heel en veilige leefomgeving.

Een aanvraag indienen? Vul het formulier op de website in: www.rotterdam.nl/tekst:bewonersinitiatieven_en_subsidieskc

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk is op zoek naar de leukste, mooiste, beste en succesvolste burgerkrachtinitiatieven. Parels nomineren kan nog tot 25 augustus via www.rotterdam.nl/burgerkracht.

Pleinmamas Berkelplein

Pleinmamas Berkelplein

Deelgemeente Kralingen Crooswijk