Op 7 juli 2015 werd op het voormalig DWL terrein een uniek drijvend eiland onthuld. Een drijvende heemtuin met planten uit de getijdennatuur in een van de voormalige drinkwaterbassins.

Een eerder gerealiseerde wijktuin heeft de sociale cohesie in de wijk merkbaar versterkt en de buurt stukken aantrekkelijker gemaakt. Gedreven door dit succes viel het oog van de bewoners op de voormalige drinkwaterbassins in de Esch. Drijvend groen zal niet alleen de uitstraling van dit unieke monumentale erfgoed versterken, maar ook een ‘steppingstone’ zijn binnen de bestaande groenstructuur; goed voor insecten, vogels, en zelfs voor vissen. Het is echter niet zomaar groen.

Waterkwaliteit
Typische getijdensoorten zijn op verschillende hoogtes aangeplant op een drijvende mat van gevlochten wilgentenen. Op de uiteinden zullen, wanneer de matten zich volgezogen hebben, waterplanten komen. Omdat de wortels uiteindelijk in de waterkolom gaan groeien, zal het eiland ook zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit. Naast het algemeen positieve effect van groen op mens en natuur heeft het eiland ook een educatieve functie.

Pilot
Rotterdam is omgeven door uiteenlopende vormen van vooral natte natuur. Rond en in het door ons beheerste water vinden we nog resten van veen, moeras, grienden, rietlanden en getijdennatuur. Kijkend naar het maagdelijke water van de voormalige drinkwaterbassins ontstond zo’n twee jaar geleden het idee van een tentoonstelling van natte natuur. Het plan is tenminste vijf eilanden in de bassins te laten drijven met voorbeelden van verschillende vormen van deze streekeigen natte natuur. Dit eerste eiland heeft typische zoetwater getijdennatuur als thema met als voorbeeld de Biesbosch. Het is tevens een pilot binnen het project.

Ecoloog Han van Hulzen

Bewonersinitiatief
Dit bewonersinitiatief is uitgevoerd door architect Chiel van der Stelt, stadspedagoog Paul Wiese en ecoloog Han van Hulzen. De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk stelde de benodigde financiën beschikbaar. (ingezonden mededeling, bewerkt, Paul Wiese – Drijvend Eiland De Esch)

facebook.com/drijvende eilanden waterbassins de Esch
twitter.com/wijktuindeesch
www.wijktuindeesch.nl

Foto: Ecoloog Han van Hulzen aan het woord tijdens de ‘onthulling’ van het drijvende natuureiland. Hij somde desgevraagd een aantal soorten op die ondermeer zijn aangeplant: kalmoes, rivierkruiskruid, echte valeriaan, zeebies, grote kattenstaart, rietgras, aartsengelwortel (kan 2 meter hoog worden) en zwanebloem. Kortom, het lijkt de moeite waard om de ontwikkelingen op het drijvende natuureiland te volgen. Het bassin bevindt zich vlakbij de watertoren.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]