• Echtpaar Koeman gaf aftrap voor nieuwe samenwerking Erasmus MC en Havenziekenhuis

Ronald en Bartina Koeman openden vrijdag 4 april samen het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis. De coach van Feyenoord en zijn echtgenote deden dat in de Lloydzaal van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, waar voorafgaand aan de aftrap een congres over borstkanker plaatsvond. In het Academisch Borstkankercentrum bundelen het Erasmus MC en het Havenziekenhuis hun krachten en mogen patiënten rekenen op topzorg met persoonlijke aandacht.

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. 30 procent van de kanker bij vrouwen is borstkanker. Per jaar komen er ruim 14.000 patiënten bij. De maatschappij verlangt van ziekenhuizen dat de zorg voor borstkanker uitstekend is. Ook de Borstkankervereniging Nederland eist goede zorg: zij certificeert elk jaar in de vorm van roze lintjes. Dat betekent dat artsen en verpleegkundigen hun vaardigheden op topniveau moeten handhaven.

Centraal
Erasmus MC en het Havenziekenhuis bundelen nu hun kennis en expertise in het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis. De zorg is snel en efficiënt waar het kan, en met de inzet van alle beschikbare expertise waar het nodig is. Aanmelding geschiedt via één centraal telefoonnummer of per e-mail. Na aanmelding wordt bepaald waar de patiënt het beste terecht kan.

Binnen een dag
Gaat het bijvoorbeeld om een vrouw bij wie tijdens het Bevolkingsonderzoek een plekje op de mammografie is gevonden, dan gaat zij naar het Havenziekenhuis voor aanvullend onderzoek. Alle onderzoeken vinden op één dag plaats – lichamelijk onderzoek, mammografie, echo, zo nodig biopt (stukje weefsel dat wordt weggenomen voor onderzoek) – waarna ze in de meeste gevallen binnen een dag de voorlopige uitslag krijgt. Zo snel mogelijk volgt – indien er sprake is van kwaadaardig weefsel of een voorstadium daarvan – verdere behandeling. Operaties kunnen vaak al binnen twee weken worden gepland.

Ronald en Bartina Koeman Havenziekenhuis

Kinderwens
Wordt er bij een vrouw van 25 jaar een knobbeltje gevonden, dan gaat ze naar het Erasmus MC omdat er waarschijnlijk een complexer type borstkanker in het spel is. Ook is de kans aanwezig dat een genetische factor een rol speelt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een mutatie in het BRCA1 of BRCA2 gen, dat vervolgens ook een verhoogde kans geeft op eierstokkanker. Deze patiënten, die dikwijls nog een kinderwens hebben waar preventieve maatregelen voor nodig kunnen zijn, behoeven derhalve specifieke zorg. Ook voor second opinions gaan patiënten naar het Erasmus MC.

Tijdens het congres dat vooraf ging aan de opening van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis, werden de laatste wetenschappelijke bevindingen uitgewisseld. Ook kwamen patiënten met borstkanker vertellen over hun ervaringen met de ziekte en de behandeling in het Academisch Borstkankercentrum.

Afspraken: 010-7035000, academischborstkankercentrum@ havenziekenhuis. nl, vragen: 010- 4043396. Spreekuur: maandag t/m vrijdag 8.30- 16.30 uur. Locaties: Havenziekenhuis begane grond, Erasmus MC, locatie Daniël den Hoed, begane grond. Zie ook: www.havenziekenhuis.nl en www.erasmusmc.nl

Erasmus MC
Het Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): www.nfu.nl.