• In palliatief centrum De Regenboog is iedereen welkom, ongeacht achtergrond of cultuur

In De Regenboog doen ze er alles aan om de laatste weken van het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Deze instelling voor palliatieve zorg, ook hospice genoemd, is net als het naastgelegen verpleeghuis Pniël onderdeel van Lelie zorggroep en zit in een pand aan de Oudedijk. Onlangs bestond De Regenboog vijf jaar. In die vijf jaar was het hospice als een warme jas*) voor zieken en hun familie. Vrijwilligster Anneke van Vliet en coördinator Karin Bakker zijn trots op de betekenis van hun werk en nemen graag de tijd om daarover te vertellen.

Karin Bakker: “De Regenboog is bedoeld voor zieken die volgens de inschatting van meestal de eigen huisarts of specialist, nog maximaal 3 maanden te leven hebben. Vaak hebben deze mensen kanker of een andere ongeneeslijke ziekte. Men is uitbehandeld en de zieke of de familie klopt hier aan. Als er plaats is, en de patiënt en familie voelen zich hier goed dan kan de patiënt bij wijze van spreken rechtstreeks vanuit het ziekenhuis hier naartoe komen. Ons belangrijkste doel is de mensen ‘zo comfortabel mogelijk te krijgen’”. “Zo min mogelijk pijn, zo goed mogelijk liggen en zo lekker mogelijk eten”, voegt Anneke van Vliet toe.

Bevrijdend
Zoals familie zich zorgen maakt over de zieke, zo maken de bewoners zich zorgen over de familieleden die ze belasten met hun behoefte aan hulp. Het is een grote opluchting als de terminale patiënt in De Regenboog terecht kan voor de verzorging door personeel en vrijwilligers. De familie kan zich dan met de patiënt op het afscheid voorbereiden, herinneringen ophalen en op de goede momenten ontspannen bij elkaar zijn. Anneke van Vliet, die inmiddels 3,5 jaar bij de Regenboog werkt, voelt zich helemaal op haar plaats in de zorg voor de bewoners en hun familie. Anneke vindt het altijd weer bijzonder om die periode van afscheid mee te maken. Mensen komen dan dichter bij elkaar, spreken dingen uit en er wordt nog eens bevrijdend gehuild of gelachen.

Vrijwilligers
De ondersteuning in het centrum met zes kamers bestaat uit zo’n 50 vrijwilligers, zes verzorgenden en verpleegkundigen en het team van artsen en therapeuten van Pniël. Gemiddeld hebben zij in het hospice 53 bewoners per jaar onder hun hoede. Allen zijn geschoold voor het werken in de palliatieve zorg. Voor de vrijwilligers zijn er regelmatig themaavonden en aanvullende cursussen. Er zijn ook vrijwilligers die de tuin onderhouden en verfraaien, een ontspannen sfeer creëren in het huis, koken voor alle bewoners, spelletjes doen met bewoners of met een bewoner een wandeling maken in de buurt. De meeste vrijwilligers werken twee halve dagen van 4 uur in de Regenboog.

Vrijwilligster Anneke van Vliet in de tuin van De Regenboog

Vrijwilligster Anneke van Vliet in de tuin van De Regenboog

Vertrouwen
Op het moment van dit gesprek lag er een bewoonster in de tuin, in haar eigen bed, bij een niet echt lekkere buitentemperatuur. Maar mevrouw wilde dit graag en het personeel stelt die wens voorop. “En dat leren we steeds beter”, benadrukt Anneke. “Ik zal niet nog eens tegen een bewoner zeggen dat hij beter eerst zijn maaltijd kan opeten, omdat die dan tenminste nog warm is. Of hij niet zélf uit kan maken wat hij eerst doet, was de reactie van de bewoner. Ook zeggen buitenstaanders wel dat ze dit werk niet zouden kunnen doen omdat ze daar veel te gevoelig voor zijn. Dan zeg ik, nou ik niet hoor, ik ben een keiharde tante.” Dat de hulpverleners in het hospice dat niet zijn blijkt wel uit de tevredenheid van bewoners. Zoals de opmerking van een bewoner “ik heb hier het vertrouwen in de mensheid weer terug gekregen”. Maar de sfeer kan ook heel anders zijn. Als bewoners helemaal in zichzelf gekeerd zijn, en steeds minder reageren op personeel of anderen. Vooral dan geldt ‘er zijn’.

Nazorg
De Regenboog wil haar activiteiten graag uitbreiden naar de nazorg. Men organiseert voor de achterblijvende familieleden gespreksgroepen. Ook bewoners van de omliggende wijken met rouw zijn hier van harte welkom.

De bewoners van De Regenboog hebben een heel leven achter de rug met vele gebeurtenissen en herinneringen. Ook daar wil men aandacht aan besteden. Daarin moet plek zijn voor de emoties en het verdriet, want de behoefte aan die ondersteunende schouder is niet zomaar weg. Momenteel zijn er creatieve activiteiten mogelijk, zoals schilderen, dat ook therapeutisch kan werken. De producten daarvan hangen in het huis en het tuinhuis. Als praten makkelijker is terwijl er geschilderd wordt, dan doet men het zo.

Collecte
De zorg in de Regenboog wordt grotendeels betaald uit de AWBZ. Maar de instelling doet ook met succes een beroep op fondsen. En de collecte in de nabije Protestantse kerken is met regelmaat bestemd voor De Regenboog. Hoewel De Regenboog vanuit christelijke uitgangspunten werkt, is dat geen voorwaarde voor opname van nieuwe bewoners. In het palliatief centrum is iedereen welkom, ongeacht achtergrond of cultuur.

Coby Jansen